Vitusapotek
Bitt, stikk og kløe

Japansk encefalitt

Japansk encefalitt er en virussykdom som smitter via mygg. For de fleste gir sykdommen milde symptomer, men den kan også føre til alvorlig hjernebetennelse med død som ytterste konsekvens. Bruk av myggmidler og myggnett er viktige forebyggende tiltak. Vaksine anbefales i noen tilfeller før reise til endemiske områder.

Nærbilde av mygg som har stukket og suger blod
Profile Picture
Publisert: 20.02.2024
farmasøyt
Rebecca Solomon Hansen er provisorfarmasøyt og har vært ansatt hos Vitusapotek siden 2015. Hun er faglig veldig dyktig og fast skribent for vårt faglige innhold.
Sist oppdatert: 26.02.2024

Hva er japansk encefalitt?

Japansk encefalitt er en viral, smittsom infeksjonssykdom. Sykdommen er svært sjelden i Norge, og forekommer hovedsakelig i land i Sørøst-Asia – spesielt på landsbygda. Infeksjon med japansk encefalittvirus gir ofte milde eller ingen symptomer, men om det utvikler seg til encefalitt (hjernebetennelse) kan sykdommen være dødelig.

Japansk encefalitt rammer primært barn, men voksne i alle aldre kan få sykdommen. Årsaken til at barn oftere rammes, er at voksne i endemiske områder gjerne har utviklet immunitet etter å ha hatt sykdommen tidligere i livet. Voksne turister fra land som ikke er endemiske for sykdommen, vil ikke ha utviklet antistoffer – her vil alle uavhengige av alder være like utsatt. Verdens helseorganisasjon oppgir at det er omtrent 68 000 tilfeller av japansk encefalitt i året på verdensbasis, med påfølgende 13 600 til 20 400 dødsfall.

Årsaker til japansk encefalitt

Japansk encefalitt skyldes infeksjon med japansk encefalittvirus fra virusfamilien flaviviridae. Mennesker får sykdommen ved at de blir stukket av mygg som bærer viruset med seg etter å ha fått det fra dyr. Flere dyrearter er vert for japansk encefalittvirus, hvorav svin er mest vanlig. Også enkelte fuglearter er vert for viruset.

Symptomer ved japansk encefalitt

  • Hodepine
  • Feber
  • Brekninger
  • Forvirring
  • Nakkestivhet
  • Magesmerter og oppkast (primært hos barn)
  • Lammelser
  • Koma

Hvordan smitter japansk encefalitt?

Japansk encefalitt smitter via vektorbåren smitte. Mygg virker som vektor for viruset, som overføres fra dyr til mennesker via myggen. Japansk encefalitt smitter ikke fra menneske til menneske - verken via mygg eller direkte. Tiden det tar fra man blir smittet til man eventuelt utvikler symptomer, kjent som inkubasjonstiden, er fire til fjorten dager.

Gode råd

  • Forebygg myggstikk. Siden japansk encefalitt smitter via mygg, bør man forsøke å unngå myggstikk når man befinner seg i endemiske områder. Bruk myggmidler etter anvisning, samt myggnetting der hvor det er aktuelt. Dekk også til eksponerte hudområder med tettvevd tøy, og unngå parfyme og klær med sterke farger som kan tiltrekke myggen.
  • Ta vaksine før reise til endemiske områder, spesielt ved lengre opphold i landlige områder. Det kan være aktuelt å ta vaksine om man skal reise til det indiske subkontinent, og ellers i Sørøst-Asia. Se Folkehelseinstituttets anbefalinger om hvem som bør ta vaksine her.

Behandling

Dessverre finnes det ingen behandling mot japansk encefalitt. Ved utvikling til encefalitt, er det symptomlindring som gjelder, samt forsøke å forebygge videre komplikasjoner.

Sykdomsforløp ved japansk encefalitt

De fleste som blir infisert med japansk encefalittvirus får et mildt sykdomsforløp med lette symptomer som hodepine og feber. Noen får ikke symptomer i det hele tatt.

For omtrent én av 250 smittede vil imidlertid infeksjonen føre til encefalitt og et mer alvorlig sykdomsforløp. Sykdomsforløpet starter da gjerne med høy feber, hodepine og brekninger. Videre kan det utvikles forvirring, rykninger og stivhet i nakken blant annet. For barn starter sykdomsforløpet oftere med oppkast og smerter i magen.  

Opptil 30 prosent av smittede individer som utvikler encefalitt dør av sykdommen, og cirka samme prosentandel opplever alvorlige senskader som lammelser, mistet taleevne, og gjentagende anfall.

Forebyggende tiltak

Japansk encefalitt kan forebygges med vaksine. Se Folkehelseinstituttets nettsider for å lese mer om vaksine mot japansk encefalitt.

I Vitusapotek setter vi vaksiner. Les mer om vaksinering i Vitusapotek her. Dersom du ønsker å sette vaksine hos oss, kan du bestille time til vaksinering i helseboka eller eventuelt kontakte ditt nærmeste Vitusapotek.

Når bør du kontakte lege?

Om du mistenker at du har fått japansk encefalitt, bør du kontakte lege for medisinsk oppfølging og eventuell symptomlindring. Ved encefalitt er det viktig med rask sykehusinnleggelse. De færreste opplever å bli rammet av sykdommen etter reise som turist i Sørøst-Asia, men siden sykdommen kan ha svært alvorlige følger, må man ta det på alvor om man skulle oppleve symptomer som stemmer med sykdomsbildet. Ved tvil bør man alltid kontakte lege.

 

Kilder: Folkehelseinstituttet, Verdens helseorganisasjon, Norsk legemiddelhåndbok, Norsk elektronisk legehåndbok og Store norske leksikon.

Les mer: