Vitusapotek
Hjerne og nerver

Bipolar lidelse

Omtrent 2 % av befolkningen utvikler en bipolar lidelese i løpet av livet. Bipolar lidelese kjennetegnes ved store svingninger i stemningsleiet, hvor man skifter mellom å være ekstremt oppstemt (manisk) og deprimert. De fleste med bipolar lidelse opplever en overvekt av perioder med depresjon.

Bipolar lidelse
Profile Picture
Publisert: 11.11.2015
Sist oppdatert: 05.12.2022

Hva er bipolar lidelse?

Bipolar lidelse, også kalt manisk depressiv lidelse, kjennetegnes av store svingninger i stemningsleiet. Begrepene mani, hypomani og depresjon brukes for å beskrive en bipolar lidelse.

 • Mani: Ekstremt økt stemningsleie
 • Hypomani: Svært mild, og ofte kortvarig, oppstemthet
 • Depresjon: Sterkt senket stemningsleie, ofte langvarig

Ved en bipolar lidelse svinger stemningsleiet mellom maniske og depressive episoder.  Hvor ofte man svinger mellom de ulike fasene er svært individuelt.   

Ulike typer bipolar lidelse

 • Bipolar type 1: Karakteriseres av alvorlige faser med mani og depresjon. Ofte har man lengre episoder med depresjon. Enkelte opplever episoder med psykoser/vrangforestillinger.
 • Bipolar type 2: Karakteriseres av alvorlige depresjoner og korte hypomanier, men aldri maniske episoder.

Årsaker til bipolar lidelse

Arv kan gjøre noen mer disponerte for å utvikle bipolar lidelse enn andre. Høy (>55 år) eller lav (<20 år) alder hos far kan også disponere for utvikling av sykdommen. Ytre faktorer som er kjent for å kunne utløse bipolar lidelse er: 

 • Redusert søvn
 • Uregelmessig livsførsel (lite rutiner og mye usikkerhet)
 • Bruk av rusmidler
 • Ytre stress
 • Personlige problemer (kan ofte utløse depresjoner)

Symptomer på mani og depresjon

Symptomene på bipolar lidelse er ulike avhengig om man har mani eller depresjon. Ved hypomani fungerer de fleste godt.

Mani 

Depresjon

Godt humør og svært høy selvtillitt Generelt senket stemningsleie
Høyt aktivitetsnivå, mange planer  Mangel på initiativ og interesse
Snakker fort Økt søvnbehov
Ukritisk/ uansvarlig oppførsel
(fare for seg selv og andre)
Tap av konsentrasjonsevne
Svært urolig, nedsatt behov for søvn Dårlig selvbilde
Tankeflukt (tankene raser gjennom hodet) Angst
Økt seksualdrift  Følelse av udugelighet
Følelse av å kunne, vite og klare alt  Selvmordstanker

 

Gode råd ved bipolar lidelse

 • Sett deg godt inn i sykdommen og medisinene du bruker
 • Lær deg å fange opp varsler om at en ny episode mani/depresjon er på vei
 • Kartlegg hvilke faktorer som utløser svingninger og unngå disse
 • Tilstreb en god døgnrytme med nok søvn
 • Regelmessighet er viktig

Behandling av bipolar lidelse

Målet med behandlingen av bipolar lidelse er å redusere svingningene i stemningsleiet, og stabilisere det så nært ”normalen” som mulig. De tre mest brukte medisingruppene mot bipolar lidelse er: 

Litium

Litium har vært brukt mot bipolar lidelse i nesten 70 år. Litium er et grunnstoff med stemningsstabiliserende effekt. Dosering av litium må nøye tilpasses hver enkelt pasient fordi forskjellen mellom for høy og for lav dose er svært liten. 

Antiepileptika

Disse medisinene ble utviklet mot epilepsi, men har vist god effekt ved symptomer på bipolar lidelse. De virker stemningsstabiliserende gjennom påvirkning av signaloverføringen i hjernen. Medisinene i denne gruppen er merket med varselstrekant og man skal vise forsiktighet ved bilkjøring og bruk av alkohol, særlig i starten av behandlingen før man vet hvordan man reagerer.

Antipsykotika

Det har vist seg at noen medisiner i denne gruppen har god effekt mot bipolar lidelse.  Denne gruppen medisiner endrer mengden signalstoffer mellom nervecellene i hjernen, noe som er antatt å gi den stemningsstabiliserende effekten. 

Her kan man bestille reseptpliktige medisiner hos oss.

Ikke medikamentell behandling: hva kan du gjøre selv?

 • Sørg for at både du og dine nærmeste har satt dere grundig inn i sykdommen og behandlingen.
 • Samtaleterapi kan ha god effekt ved bipolar lidelse. Snakk med fastlegen din, dersom dette er noe du ønsker å prøve.
 • Regelmessig fysisk aktivitet.
 • Fast døgnrytme.
 • Nok søvn.
 • Regelmessige måltider.
 • Forsøk å ha et godt samarbeid med fastlege din.

Når bør du kontakte lege ved bipolar lidelse?

 • Hvis du bruker medisiner mot bipolar lidelse og du likevel får anfall med mani eller depresjon
 • Hvis du har diagnosen depresjon, men har hatt flere perioder med hypomani eller mani. Da kan det hende du har en udiagnostisert bipolar type II lidelse
 • Hvis du kjenner deg igjen i mange av symptomene og de hindrer deg i å fungere normalt i hverdagen eller skaper store problemer for deg
 • Hvis du opplever svært ubehagelige bivirkninger av medisinene du bruker


Kilder: Norsk elektronisk legehåndbok, GlaxoSmithKline informasjonssider om bipolar lidelse, Norsk Helseinformatikk (nhi.no)