Vitusapotek
Lunger og luftveier

Bronkitt

Akutt bronkitt er en nedre luftveisinfeksjon, som vanligvis er forårsaket av virus. Infeksjonen er vanligst i vinterhalvåret og kan ramme både barn og voksne. 

Bronkitt
Profile Picture
Publisert: 11.11.2015
Sist oppdatert: 13.12.2023

Hva er akutt bronkitt?

Akutt bronkitt er en nedre luftveisinfeksjon som gir betennelse i luftrøret og i de delene av luftveiene som kalles bronkiene. Akutt bronkitt oppstår gjerne etter en infeksjon i de øvre luftveiene, som for eksempel etter en forkjølelse. Akutt bronkitt går ofte over av seg selv etter 1-4 uker, men kan i sjeldne tilfeller utvikle seg til lungebetennelse

Årsaker til akutt bronkitt

Akutt bronkitt er vanligvis forårsaket av virus, men kan i sjeldne tilfeller også skyldes bakterier. Røyking (også passiv røyking) og luftforurensing øker risikoen for å få luftveisinfeksjoner som akutt bronkitt.

Symptomer ved akutt bronkitt

 • Hoste, både om dagen og om natten
 • Slimhoste (begynner ofte som tørrhoste)
 • Sårhet i hals og bryst
 • Farget og seigt slim som kommer opp ved hoste
 • Tung pust
 • Pipelyder i brystet
 • Vanligvis ikke feber

Barn med sterk hoste kan hoste så mye at de brekker seg. Ved kraftige hosteanfall bør derfor barnet tas opp av sengen slik at slim og eventuelt oppkast ikke tetter luftveiene.

Gode råd ved akutt bronkitt

 • Drikk mye væske da dette tynner ut slimet og gjør det enklere å hoste opp.
 • Sørg for ro og slapp godt av.
 • Prøv å hoste minst mulig, da hoste gir små sår i luftveiene og dermed mer irritasjonshoste. 
 • Stump røyken og unngå passiv røyking.

Behandling av akutt bronkitt

Det er sjelden behov for behandling utover hvile, evt. røykeslutt og rikelig med væsketilførsel. Akutt bronkitt skyldes nesten alltid virus, og antibiotika vil derfor ikke ha noen effekt. Antibiotika har heller ingen effekt i de få tilfellene bakterier har vist seg å være årsaken til akutt bronkitt.

Behandling av akutt bronkitt retter seg vanligvis mot å lindre symptomer:

 • For å dempe smerter og feber kan medisiner som inneholder paracetamol brukes.
 • Inhalasjonsmedisiner kan være aktuelt dersom du har tetthet i brystet. Ofte brukes medisiner som utvider luftveiene (beta2-agonister) og som dermed gjør det lettere å puste. 
 • Slimløsende medisiner (Bisolvon, Bronkyl eller Solvipect) kan hjelpe ved slimhoste.
 • Hostedempende medisiner (Noskapin) kan være effektive ved plagsom tørrhoste som forstyrrer nattesøvnen, men bør unngås dersom du har slimhoste. Noskapin skal ikke brukes av gravide eller dersom du bruker Marevan/warfarin.

Barn med akutt bronkitt

Hoste kan ofte forstyrre barnets nattesøvn, men barn bør ikke få hostedempende medisiner uten at dette er avtalt med lege. Det kan være en fordel og heve barnesengen slik at barnet ligger litt høyere med overkroppen om natten.

Det er viktig at du gir barnet rikelig med drikke for å gjøre slimet mer tyntflytende slik at barnet lettere kan hoste det opp. Ved mye seigt slim kan barnet få slimløsende hostesaft. Hør med apotek eller lege for å velge en egnet slimløsende hostesaft. Dersom reseptfri hostesaft ikke gir tilstrekkelig effekt, kan legen i enkelte tilfeller forskrive reseptbelagt mikstur og/eller inhalasjonsmedisin.

Når bør du kontakte lege ved bronkitt?

 • Dersom du hoster og hosten ikke forsvinner etter 1 uke.
 • Dersom du har fått påvist bronkitt hos legen, og fortsatt hoster etter 4 uker.
 • Dersom du opplever forverring av symptomene og nedsatt allmenntilstand.
 • Dersom barnet ditt har høy feber, pustevansker eller hyperventilerer.


Kilder: Norsk helseinformatikk for helsepresonell, Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell, Folkehelseinstituttet 

Les mer: