Vitusapotek
Skjelett, muskler & ledd

Sjøgrens syndrom

Sjøgrens syndrom er en kronisk revmatisk betennelsessykdom som blant annet kan gi tørre øyne og munntørrhet. Man regner med at cirka 0,5 % av Norges befolkning har Sjøgrens syndrom, og at rundt 90 % av disse er kvinner over 40 år.

Sjøgrens syndrom
Profile Picture
Publisert: 11.11.2015
Sist oppdatert: 02.12.2022

Hva er Sjøgrens syndrom?

Sjøgrens syndrom er en kronisk betennelsessykdom som vanligvis rammer voksne kvinner i 30-50 års alderen, men også barn kan få Sjøgrens syndrom. Alle kroppens kjertler kan bli betente, men vanligvis rammes tårekjertler og spyttkjertler. Kjertlene ødelegges over tid og væskeproduksjonen blir dårligere. Dette medfører tørrhet, som er et klassisk symptom ved Sjøgrens syndrom.

Sjøgrens syndrom regnes som en revmatisk sykdom. Sjøgrens kan også være en tilleggsykdom ved andre revmatiske sykdommer som for eksempel leddgikt (sekundær Sjøgrens).

Årsaker til Sjøgrens syndrom

Sjøgrens syndrom er en autoimmun sykdom, som vil si at immunforsvaret går til angrep på egen kropp. Selve årsaken er ikke kjent, men det antas at enkelte miljøfaktorer kan utløse betennelsesreaksjonen hos personer som er arvelig disponerte.

Sykdommen opptrer ofte sammen med andre revmatiske sykdommer: 25 % av alle med revmatoid artritt (leddgikt) har også Sjøgrens syndrom, og tilstanden er også assosiert med systemisk lupus erytematosus (SLE).

Symptomer ved Sjøgrens syndrom

Gode råd ved Sjøgrens syndrom 

Behandling av Sjøgrens syndrom

De fleste med Sjøgrens syndrom har god effekt av egenbehandling, men for enkelte som er sterkt plaget kan det være nødvendig med medisiner i tillegg. Vanligst er bruk av smertestillende som paracetamol og NSAIDs, men ikke alle med Sjøgrens syndrom tåler NSAIDs. For noen kan det også være aktuelt med kortisonpreparater, antimalariatabletter eller cellegift for å dempe betennelsen. Slik behandling gjøres alltid i samråd med en spesialist i revmatiske sykdommer. 

Når bør du kontakte lege ved Sjøgrens syndrom?

  • Dersom du plages med tørre øyne eller andre symptomer på Sjøgrens syndrom.


Kilder: Norsk elektronisk legehåndbok, Norsk Revmatikerforbund

Les mer: