Informasjon

Førerkort og medisiner

I Norge er det innført ”promillegrenser” for 28 narkotiske stoffer og medisiner, hvor man bl.a. har grense for inntak av sobril og bilkjøring. Norge var det første landet i verden med slike straffbarhetsgrenser og straffeutmålingsgrenser for andre rusmidler enn alkohol. Her kan du lese om hvilke medisiner som har restriksjoner tilknyttet bilkjøring. 

Førerkort og medisiner

Bilkjøring og medisiner

I 2012 innførte Norge faste grenser for hvor mye man kan ha i blodet av 20 rusgivende stoffer og medisiner hvis man kjører bil eller andre kjøretøy, tilsvarende promillegrensen for alkohol. 1.februar 2016 ble åtte nye rusgivende stoffer og medisiner inkludert i denne listen. 

Målet med disse “promillegrensene” for de rusgivende stoffene og medisinene er færre skadde og drepte i trafikken, ved å signalisere enda tydeligere enn før at rusmidler og bilkjøring ikke hører sammen.

Hvilke rusgivende stoffer og medisiner har “promillegrenser”?

Den fullstendige listen over de 28 narkotiske stoffene og legemidlene finner du her. Medisinene som står på listen er i all hovedsak beroligende og smertestillende stoffer, som kan redusere prestasjonsevne og samtidig gi økt risikovillighet hos brukere. Eksempler på slike virkestoffer er oksazepam (Sobril) og diazepam (Stesoild, Valium). Mange av legemidlene er i kroppen lenge før de blir brutt ned, og hvis denne typen legemidler kombineres med alkohol kan virkningen forsterkes.

De nye reglene gjelder ikke for pasienter som får forskrevet et av de 28 stoffene av lege dersom de:

  • Følger legens anbefaling om hvor mye medisin de kan ta.
  • Følger forsiktighetsregler som er gitt fra lege og i pakningsvedlegg med hensyn til bilkjøring.
  • Ikke tar andre medisiner/rusgivende stoffer enn de som legen har anbefalt/godkjent
  • Ikke kjører bil når du føler deg sløv eller trøtt, eller har redusert årvåkenhet. 

Bilkjøring og Paralgin Forte

Mange lurer på om man kan kjøre bil når man har fått forskrevet Paralgin Forte. Og det kan man dersom man følger de samme reglene som for de andre 28 stoffene over.

Promillegrenser for alkohol

Promillegrensen i Norge er 0,2 ‰. Denne grensen er maksimalt alkoholnivå man kan ha når man kjører bil eller andre motoriserte kjøretøy kjenner de fleste godt. Hvis du vil vite hva du har i promille, har Vitusapotek en promilletest.

Kilde: Folkehelseinstituttet.