Vitusapotek
Prevensjon

Spiral

Vi har i prinsippet to ulike typer spiral: vanlig kobberspiral og hormonspiral. Disse to fungerer svært forskjellig. Begge er kjent som sikre prevensjonsmetoder. Spiral beskytter ikke mot seksuelt overførbare sykdommer.

Spiral

Kobberspiral

Kobberspiralen er en hormonfri prevensjonmetode, og virker ved hjelp av en kobbertråd. Spiralen kan kjøpes uten resept på apoteket, og tas med til lege, helsesykepleier eller jordmor for innsetting. 

Virkningsmekanisme: Kobberspiralen virker lokalt på slimhinnene i livmoren, slik at sædcellenes bevegelighet hemmes. Samtidig virker kobberspiralen ved å hindre at et befruktet egg fester seg i livmoren.

Bivirkninger: Større menstruasjonsblødninger og mer menstruasjonssmerter

Riktig bruk: Settes inn av lege, helsesykepleier eller jordmor. Spiralen skiftes etter 5 år. Skal ikke brukes etter overgangsalder. 

Egnet til: De fleste kvinner, særlig velegnet dersom du har lett for å glemme å ta p-piller eller minipiller. Tidligere var kobberspiral ikke anbefalt til kvinner som ikke har født, dette har man nå gått bort ifra. Egnet til kvinner som ikke kan eller ønsker å bruke prevensjon med hormoner.

Anbefales ikke til:

  • Kvinner som har hatt infeksjoner i skjede, livmor eller bekken, eller som har høy risiko for slike infeksjoner
  • Kvinner som har kraftige eller uregelmessige menstruasjonsblødninger som ikke er utredet

Hormonspiral

Hormonspiralen inneholder hormoner av typen gestagen, og er et langvarig prevensjonsmiddel.

Virkningsmekanisme: Hormonspiralen er dels en spiral og dels en minipille. Spiralen er laget av plast, og er tilsatt hormon av typen gestagen. Dette gir en lokal effekt på livmorslimhinnen (endometriet), slik at slimhinnen blir mindre mottakelig for et befruktet egg, i tillegg til at sædcellene hindres i nå frem til det befruktede egget.

Bivirkninger: Uregelmessige blødninger, spesielt de første månedene. Smerter i rygg og bekken. I motsetning til kobberspiralen, gir hormonspiralen ofte en reduksjon av menstruasjonsblødninger. Ca. 20 % mister menstruasjonen helt.

Riktig bruk: Settes inn hos lege, helsesykepleier eller jordmor. Skifte anbefales etter 3-5 år, avhengig av type spiral.

Egnet til: Kvinner som ønsker en sikker prevensjonsmetode. Hormonspiralen er blant de sikreste prevensjonsmetodene vi har. Særlig velegnet dersom du har lett for å glemme å ta p-piller/minipiller. 

Anbefales ikke til: Samme som for kobberspiral. I tillegg bør ikke hormonspiral brukes av kvinner som har hatt brystkreft, gulsott, leversvikt eller leverkreft.

Refusjon av spiral

Kvinner mellom 16 og 22 år har rett til å få dekket hele eller deler av de utgiftene de har til spiralen. Ordningen gjelder fra måneden før du fyller 16 år, og til og med måneden du fyller 22 år. Både leger, helsesykepleiere og jordmødre kan skrive ut resept på spiral.

Hvor mye du får i bidrag, og dermed hva prisen blir, avhenger av hvor gammel du er, hvilken spiral du bruker og hvor lenge den varer. Støtten trekkes automatisk fra betalingssummen på apoteket.

Du kan lese mer om ordningen på helsenorge.no.


Kilder: Norsk legemiddelhåndbok, Felleskatalogen og Helfo.

Sist oppdatert: februar 2020


Hvis du har resept på spiral eller andre medisiner, kan du bestille disse her.

Les mer: