Vitusapotek
Medisin

Spiral

Vi har i prinsippet to ulike typer spiral: vanlig kobberspiral og hormonspiral. Disse to fungerer svært forskjellig. Begge er kjent som sikre prevensjonsmetoder. Spiral beskytter ikke mot seksuelt overførbare sykdommer.

Spiral
Profile Picture
Publisert: 11.11.2015
Sist oppdatert: 03.01.2023

Bruk av spiral

En spiral settes inn i livmoren, hvor den her vil påvirke miljøet lokalt og utgjøre sin virkning. Det finnes i dag to ulike typer spiral, med ulik virkning;

 • Hormonspiral
 • Kobberspiral

Hormonspiral

Hormonspiral inneholder hormoner av typen gestagen, og er et langvarig prevensjonsmiddel. Det finnes flere ulike hormonspiraler på markedet i dag, hvilken som passer deg best avgjøres av legen din. En hormonspiral kan sitte i 3 eller 5 år, avhengig av type spiral som velges.

Virkningsmekanisme: Hormonspiral er laget av plast, og er tilsatt hormon av typen gestagen. Dette gir en lokal effekt på miljøet i livmoren og på livmorslimhinnen (endometriet), slik at slimhinnen blir mindre mottakelig for et befruktet egg, i tillegg til at sædcellene hindres i å nå frem til det befruktede egget. Samtidig tilføres det en kontinuerlig, men liten mengde hormon ut i blodsirkulasjonen via livmorslimhinnen. Hormonkonsentrasjonen i blodet er svært lav, og tilsvarer omtrent samme mengde hormon som om en kvinne inntar en minipille én gang i uken.  

Bivirkninger: Uregelmessige blødninger, spesielt de første månedene. Smerter i rygg og bekken. I motsetning til kobberspiralen, gir hormonspiralen ofte en reduksjon av menstruasjonsblødninger. Ca. 20 % mister menstruasjonen helt.

Riktig bruk: Settes inn hos lege, helsesykepleier eller jordmor. Skifte anbefales etter 3-5 år, avhengig av type spiral.

Egnet til: Kvinner som ønsker en sikker prevensjonsmetode. Hormonspiralen er blant de sikreste prevensjonsmetodene vi har. Særlig velegnet dersom du har lett for å glemme å ta p-piller/minipiller.

Det er ingen nedre eller øvre aldersgrense for å bruke hormonspiral.  

Anbefales ikke til:

 • Kvinner som har hatt infeksjoner i skjede, livmor eller bekken, eller som har høy risiko for slike infeksjoner.
 • Kvinner som har kraftige eller uregelmessige menstruasjonsblødninger som ikke er utredet.

I tillegg bør ikke hormonspiral brukes av kvinner som har hatt brystkreft, gulsott, leversvikt eller leverkreft.

Kobberspiral

Kobberspiralen er en hormonfri prevensjonmetode, og virker ved hjelp av en kobbertråd. Spiralen kan kjøpes uten resept på apoteket, og tas med til lege, helsesykepleier eller jordmor for innsetting. 

Virkningsmekanisme: Kobberspiralen virker lokalt på slimhinnene i livmoren, og endrer miljøet her slik at sædcellenes bevegelighet og deres evne til å befrukte egget hemmes. Samtidig virker kobberspiralen ved å hindre at et befruktet egg fester seg i livmoren.

Bivirkninger: Større menstruasjonsblødninger og mer menstruasjonssmerter

Riktig bruk: Settes inn av lege, helsesykepleier eller jordmor. Spiralen skiftes etter 5 år. Skal ikke brukes etter overgangsalder. 

Egnet til: De fleste kvinner, særlig velegnet dersom du har lett for å glemme å ta p-piller eller minipiller. Tidligere var kobberspiral ikke anbefalt til kvinner som ikke har født, dette har man nå gått bort ifra. Egnet til kvinner som ikke kan eller ønsker å bruke prevensjon med hormoner.

Det er ingen nedre eller øvre aldersgrense for å bruke hormonspiral.  

Anbefales ikke til:

 • Kvinner som har hatt infeksjoner i skjede, livmor eller bekken, eller som har høy risiko for slike infeksjoner.
 • Kvinner som har kraftige eller uregelmessige menstruasjonsblødninger som ikke er utredet.

Fordeler med spiral

 • De fleste kvinner kan bruker spiral.
 • En praktisk prevensjonsmetode for mange, spesielt dersom man har lett for å glemme å ta p-piller/mini-piller hver dag.
 • Spiral er et rimelig prevensjonsmiddel over tid, selv om engangssummen du betaler ved innkjøp kan være kostbar (ofte et sted mellom 400 - 1000 kr for kobberspiral og 1100 - 1400 kr for hormonspiral).

Fordeler med hormonspiral

 • Hormonspiral er blant de aller sikreste prevensjonsmidlene.
 • De fleste får ingen eller kun minimale blødninger, som oppleves som en fordel hos de fleste kvinner.
 • Ingen øvre eller nedre aldersgrense for innsetting og bruk.
 • Ingen alvorlige bivirkninger.

Fordeler med kobberspiral

 • Kobberspiral er det sikreste ikke-hormonelle prevensjonsmiddelet
 • Ingen hormoner - velegnet til kvinner som ikke kan eller ønsker å bruke prevensjon med hormoner.
 • Ingen øvre eller nedre aldersgrense for innsetting og bruk
 • Ingen alvorlige bivirkninger.

Ulemper med spiral

 • Innsetting av spiral kan oppleves som ubehagelig for en del kvinner. Smertene er imidlertid forbigående og kortvarige.
 • Uregelmessige småblødninger er vanlig de første to til fire månedene etter innsetting.
 • Ved kobberspiral, kan kvinners plager i forbindelse med menstruasjon ofte forverres. En kobberspiral kan gi både økt blødning og økte smerter i forbindelse med menstruasjon. Kobberspiral er derfor ikke anbefalt til kvinner med blødningsplager og sterke menstruasjonssmerter.  
 • Noen kvinner opplever også smerter i rygg og underliv.
 • Ved bruk av hormonspiral, kan hormonene gi forbigående bivirkninger som hodepine, depresjon, brystspreng og kviser.
 • Økt risiko for infeksjon de første tre til fire ukene etter innsetting av spiral.

Innsetting av spiral

Innsetting av spiral gjøres hos lege, jordmor eller helsesykepleier. Du må selv ta med spiralen du skal sette inn til legen. Dersom du skal sette inn en hormonspiral, trenger du også resept for å få kjøpt og hentet ut spiralen på apoteket.

Det kan oppleves noe smertefullt å sette inn en spiral, spesielt dersom du ikke har født barn tidligere. For å begrense smertene, kan smertestillende medisiner inntas en time før innsetting. Spør legen din om dosering, dersom dette kan være aktuelt for deg. Smertene i forbindelse med innsetting går som regel over i løpet av noen timer til ett døgn etterpå.

Spiralen føres sammenfoldet inn i skjeden og livmorhulen via et tynt plastrør, for deretter å frigjøres inne i selve livmorhulen hvor den skal bli værende og utføre sin virkning. Utfoldet ser spiralen ut som en stor T, med to tynne tråder i enden. Disse klippes etter innsetting, og har ingen annen funksjon enn å brukes senere igjen ved fjerning av spiralen.

Fjerning av spiral

Fjerning av spiral gjøres hos lege, jordmor eller helsesykepleier. En spiral kan sitte i livmorhulen i opptil 5 år, avhengig av type spiral som er satt inn.

Når en spiral skal fjernes, føres en liten klype inn i skjeden og festes i de to trådene som henger i enden av spiralen. Når trådene er lokalisert og festet til klypen, dras spiralen raskt og smertefritt ut. Prosessen er som regel rask og smertefri for de aller fleste.

I noen tilfeller kan det være vanskelig å lokalisere trådene. Da kan det være aktuelt med ultralyd for å finne igjen trådene og få fjernet spiralen.    

Refusjon av spiral

Kvinner under 22 år har rett til å få dekket hele eller deler av de utgiftene de har til spiralen. Ordningen gjelder til og med måneden før du fyller 22 år. Både leger, helsesykepleiere og jordmødre kan skrive ut resept på spiral.

Hvor mye du får i bidrag, og dermed hva prisen blir, avhenger av hvor gammel du er, hvilken spiral du bruker og hvor lenge den varer. Støtten trekkes automatisk fra betalingssummen på apoteket.

Du kan lese mer om ordningen på helsenorge.no.


Hvis du har resept på spiral eller andre medisiner, kan du bestille disse her.


Kilder: Norsk legemiddelhåndbok, Felleskatalogen og Helfo.

Les mer: