Vitusapotek
Resept

Egenandel og frikort

Egenandel og frikort gjelder for medisiner på blå resept og for ulike helsetjenester. Les mer her.

Egenandel og frikort

Sist oppdatert: 05.01.2022

Egenandel

Hvis du bruker medisiner mot langvarige sykdommer som diabetes, allergi eller høyt blodtrykk kan legen skrive ut en blå resept. Med en blå resept trenger du bare å betale 39 prosent av den opprinnelige prisen i egenandel, og maksimalt 520 kroner. Finnes det et likeverdig og rimeligere alternativ enn det legen har foreskrevet, så regnes de 39 prosentene ut fra den laveste prisen. Velger du et dyrere alternativ må du betale prisdifferansen selv.

Frikort

Grensen for hvor mye du må betale i egenandel for medisiner på blå resept er per 2022 på 2921 kroner. Overskrider du dette i løpet av kalenderåret (1.1 – 31.12) får du automatisk tilsendt frikort. Digitale brukere får kun tilsendt frikortet sitt i sin digitale postkasse, andre brukere får det tilsendt på papir i posten som tidligere. Frikortet gjelder ut inneværende år, men vær obs på at det ikke gjelder på frakt. Hvis medisinen du har fått foreskrevet har et billigere og likeverdig alternativ er det du som må betale prisdifferansen hvis du velger å ikke bytte til et rimeligere produkt.

Les mer om frikort her.

Sist oppdatert: januar 2022