Vitusapotek
Resept

Egenandel og frikort

Egenandel og frikort

Egenandel

Hvis du bruker medisiner mot langvarige sykdommer som diabetes, allergi eller høyt blodtrykk kan legen skrive ut en blå resept. Med en blå resept trenger du bare å betale 39 prosent av den opprinnelige prisen i egenandel, og maksimalt 520 kroner. Finnes det et likeverdig og rimeligere alternativ enn det legen har foreskrevet, så regnes de 39 prosentene ut fra den laveste prisen. Velger du et dyrere alternativ må du betale prisdifferansen selv.

Frikort

Grensen for hvor mye du må betale i egenandel for medisiner på blå resept er per 2016 på 2185 kroner. Overskrider du dette i løpet av kalenderåret (1.1 – 31.12) får du automatisk tilsendt frikort i posten. Frikortet gjelder ut inneværende år, men vær obs på at det ikke gjelder på frakt. Hvis medisinen du har fått foreskrevet har et billigere og likeverdig alternativ er det du som må betale prisdifferansen hvis du velger å ikke bytte til et rimeligere produkt.