Vitusapotek
Vitaminer og mineraler

D-vitamin mangel

D-vitamin mangel kan føre til tretthet, smerter i muskler og ledd, svekket kraft i armer og ben og en økt risiko for benskjørhet. Normalt skyldes mangel på vitamin D et kosthold med lite tilførsel av vitaminet eller for lite soleksponering.

D-vitamin mangel
Profile Picture
Publisert: 23.08.2018
farmasøyt
Sist oppdatert: 17.04.2023

Hva er D-vitamin mangel?

D-vitamin er et vitamin med mange oppgaver i kroppen. En av de viktigste er å stimulere opptak av kalsium og fosfat i tarmen. Uten vitamin D vil kun 10-15 % av kalsiumet og 60 % av fosfatet i tarmen tas opp i kroppen. Vitaminet er også viktig for mange av kroppens organer og immunforsvar. Du kan lese mer om vitamin D i egen artikkel her.

Mangel på vitamin D er den vanligste ernæringsmangelen i verden. I USA og Europa anslås det at mer enn 40 % av voksne over 50 år har mangel på vitamin D. Mangelen kan påvises hos lege ved å måle verdier av D-vitamin i blodet. Ved en verdi under 50, anses det å være en D-vitamin mangel.

Verdier for vitamin D i blodet er:

 • Alvorlig mangel: Mindre enn 25
 • Mangel: Mellom 25 og 50
 • Optimal: Mellom 50 og 125

I blodet måler man såkalt 25-OH D-vitamin, som er en indikator på verdien av vitamin D i kroppen. Verdiene som nevnt over er angitt i nmol/L av 25-OH D-vitamin i blodplasma.

Årsaker til mangel på vitamin D

Hovedkildene til vitamin D er fet fisk og sollys. Dermed er det mange som kan oppleve mangel på vitamin D i vinterhalvåret. Spesielt de som heller ikke spiser fet fisk.

De fleste kan få mangel på vitamin D i løpet av vinterhalvåret, men noen grupper har en generell høyere risiko for å få D-vitamin mangel:

 • Eldre: Huden danner mindre vitamin D ved økende alder. Mange eldre beveger seg også lite ute, spesielt de i eldreomsorgen. 
 • Mørkhudede: I land med lite sol som Norge vil de med mørk hud danne mindre vitamin D i huden. Mørkere hud har mer melanin og er dermed mer beskyttet fra solens UVB-stråler. Det fører til at huden danner mindre vitamin D.
 • Spedbarn: Spedbarn som ammes eller delammes, anbefales tilskudd av vitamin D i form av dråper allerede etter 1. leveuke. Følg doseringen på pakningen. Totalt bør spedbarn ikke få i seg mer enn 25 µg D-vitamin daglig fra kost og tilskudd.
 • Overvektige: D-vitamin binder seg og lagres i fettvev. Dette gjør at mindre D-vitamin er tilgjengelig i blodet hos overvektige. Noen overvektige kan trenge opp mot 2 til 3 ganger mer D-vitamin enn normalvektige.
 • Veganere: Hovedkilden til D-vitamin i kosten er fet fisk. Veganere bør dermed få i seg D-vitamin som kosttilskudd og være tilstrekkelig mye ute i sola.
 • Sykdom: Sykdom i tarm, lever, nyrer og andre hormonelle sykdommer kan redusere opptaket og dannelsen av D-vitamin i kroppen.
 • Lite soleksponering: De som tildekker seg eller sitter mye inne vil ikke få nok sollys til at kroppen kan produsere tilstrekkelige mengder med vitamin D. Disse kan få i seg mer D-vitamin gjennom å introdusere mer fet fisk i kosten. Eventuelt ta tilskudd med D-vitamin som tabletter eller tran.

Dersom du er i en av risikogruppene, bør du oppsøke lege for å måle vitamin D-verdiene i blodet.

Symptomer ved vitamin D-mangel

Ved D-vitamin mangel vil mange kunne oppleve disse symptomene:

I tillegg kan langvarig D-vitamin mangel føre til beinskjørhet. Ved alvorlig mangel kan skjelettet bli svakt og deformeres. Mangel på Vitamin D øker risikoen for blant annet kreft, autoimmune sykdommer, hjerte- og kar-sykdom.

 

Råd for å forebygge mangel på Vitamin D

 • Soleksponering: Nok sollys er viktig for å få i seg nok D-vitamin. Det er da snakk om å få sol på armer og ansikt midt på dagen i 10-15 minutter, 2-3 dager i uken uten beskyttelse. Resten av tiden er det viktig å beskytte seg med solkrem og klær for å ikke skade huden. I Skandinavia gir solen nok D-vitamin i perioden mai til september. Resten av året er solen for svak til at kroppen produserer nok D-vitamin.
 • Kosthold: Fet fisk som sild, laks, ørret, kveite og makrell er de største kildene til D-vitamin i Norge. Andre norske matvarer som margarin, ekstra lett melk, egg og smør inneholder også vitamin D.   
 1. 100 g fet fisk dekker dagsbehovet for D-vitamin.
 2. ½ liter ekstra lett melk med D-vitamin dekker 1/5 av dagsbehovet for D-vitamin.
 3. Ett kokt egg dekker 1/4 av dagsbehovet for D-vitamin.
 4. Margarin eller smør for 3 brødskiver (15 g) dekker 1/10 av dagsbehovet for D-vitamin.
 5. Tilberedte sopptyper som kantarell og shitake inneholder noe D-vitamin, men det behøves store mengder for å dekke dagsbehovet.
 • Kosttilskudd: Hvis du ikke får i deg nok D-vitamin gjennom kosthold og soleksponering, anbefales det å ta kosttilskudd med D-vitamin. Spesielt i perioden oktober til april hvor solen i Skandinavia ikke er sterk nok til at huden danner D-vitamin.
 1. 5 ml tran (flytende) dekker dagsbehovet for D-vitamin hos voksne og barn over 5 måneder. Spebarn anbefales D-vitamin dråper fremfor tran.
 2. Noen omega-3 kapsler inneholder D-vitamin. Det vil stå på pakningen hvor mange kapsler som tilsvarer dagsbehovet.
 3. D-vitamin tabletter er et godt alternativ til tran og kan inneholde 10 µg, 20 µg, 40 µg eller 80 µg vitamin D. Det er anbefalt 10 µg D-vitamin for aldersgruppen 6 måneder til 75 år. De over 75 år bør bruke 20 µg daglig. Tabletter med 40 µg og 80 µg D-vitamin skal kun brukes ved påvist vitamin D-mangel eller i samråd med lege.
 4. Større doser enn nødvendig gir ikke bedre effekt og for store doser kan være skadelig.

 Behandling av D-vitamin mangel

Hvis du har påvist vitamin D-mangel, vil du kunne få resept på D-vitamin i form av tabletter eller dråper. 

 • Mangel: Hos de fleste vil 20 µg Vitamin D daglig være tilstrekkelig. I noen tilfeller vil legen forskrive høyere doser med D-vitamin som skal tas i en periode. Det anbefales å bruke kalsiumtilskudd ved siden av behandlingen, fordi mangel på vitamin D også fører til kalsiummangel.
 • Alvorlig mangel: For de med alvorlig D-vitamin mangel, kan behandlingen være svært individuell for hver enkelt. Underliggende sykdom og andre faktorer påvirker hvordan D-vitamin blir tatt opp i kroppen og hvor mye man trenger. Ved alvorlig mangel på vitamin D vil de fleste også få kalsiumtilskudd
 • Mengder: D-vitamin står ofte oppført i to forskjellige mengder. Mengden står ofte oppført som IE (Internasjonale enheter) og/eller i µg (mikrogram) hvor 10 µg tilsvarer 400 IE. 
 • Oppfølging: Ved vitamin D-mangel med symptomer og behandling med en høy dose D-vitamin, anbefales det jevnlige kontroller for å kontrollere vitamin D-nivåene i blodet. Ved vitamin D-mangel uten symptomer anbefales det å måle vitamin D-nivået hver tredje måned, og senere øke til hvert halve år og senere hvert år.

D-vitamin mangel og depresjon

Mange studier har forsøkt å finne en sammenheng mellom D-vitamin mangel og depresjon, men det foreligger enn så lenge ingen sikker sammenheng mellom disse to faktorene.

D-vitamin mangel og alkohol

Det er ingen sammenheng mellom D-vitamin mangel og inntak av alkohol.

Når bør du kontakte lege ved mistanke om D-vitamin mangel?

Hvis du er i en av risikogruppene, kan du kontakte lege for å måle vitamin-D nivået i blodet. Spesielt dersom du opplever flere av symptomene som er nevnt over.Kilder: UpToDate, Norsk Legemiddelhåndbok, Norsk Elektronisk Legehåndbok, Norsk Endokrinologisk Forening, Relis, Tidsskriftet

Les mer: