Vitusapotek
Munn og tann

Karies – hvordan redusere risikoen for hull i tennene?

Mange har økt risiko for å få karies, også kalt hull i tennene. Karies er en sykdom som rammer svært mange og i alle aldre. Finn ut om du er i en av risikogruppene for karies, og les hva du selv kan gjøre for å redusere risikoen og forebygge hull i tennene.

Karies – hvordan redusere risikoen for hull i tennene?
Profile Picture
Publisert: 17.12.2020
Sist oppdatert: 07.09.2022

Artikkelen er skrevet i samarbeid med leverandør.

Hva er karies og hvem rammer det?

Karies er den latinske betegnelse på hull i tennene.  Karies er en av de mest utbredte sykdommene vi kjenner, og rammer mennesker i alle aldre.

Les mer om karies og hull i tennene her.

Mange har økt risiko for karies uten å være klar over det

Økt risiko for karies skyldes ofte andre årsaker og omstendigheter som krever ekstra oppmerksomhet:

Årsaker til karies og hull i tennene

Karies kan oppstå av en rekke ulike årsaker, blant annet:

 • Tannregulering
 • Uregelmessig tannbehandling
 • Diabetes
 • Høyt inntak av sukker
 • Vansker med å bruke hendene
 • Stråle – og cellegiftbehandling
 • Munntørrhet
 • Alder

Munntørrhet - en vanlig årsak til karies

Alle kan ha tørr munn fra tid til annen, men hvis det forekommer ofte eller hele tiden, kan du lide av munntørrhet (xerostomi). Munntørrhet er en vanlig tilstand, og rundt 20 % av alle voksne lider av munntørrhet. Blant eldre og personer som tar visse medisiner, er det opp mot 40 % som plages med munntørrhet. 

Medisinbruk er en kjent årsak til munntørrhet, og mer enn 1500 forskjellige medisiner kan gi munntørrhet som en bivirkning. Bruker du en eller flere legemidler som gir munntørrhet, så kan du ha behov for ekstra kariesbeskyttelse. Snakk med din tannlege/tannpleier, eller kom innom oss i Vitusapotek, så hjelper vi deg gjerne!

Kreftbehandling og hull i tennene

Stråle- og cellegiftbehandling fører ofte til redusert spyttkapasitet, noe som kan gi munntørrhet og økt risiko for hull i tennene. Spør oss på apoteket, eller din lege eller tannlege om god råd i forbindelse med kreftbehandling og munntørrhet.

Diabetes og karies

Diabetespasienter med dårlig glykemisk kontroll har ofte et høyere blodsukkernivå, noe som kan øke risikoen for hull i tennene. Spør oss om råd på apoteket, eller snakk med din lege eller tannlege.

Alder og tannhelse

Munnhelsen blir stadig bedre, og eldre voksne beholder i større grad enn tidligere sine naturlige tenner livet ut. Dette er veldig bra, men tenner som har vært gjennom ulike former for behandling, kan imidlertid trenge videre pleie. Å opprettholde god munnhelse kan også bli vanskeligere når man blir eldre, noe som kan føre til økt risiko for hull i tennene.

Med alderen, og etter for eksempel behandling for tannkjøttbetennelse (periodontitt), kan man få eksponerte tannrøtter. Tannrøttene er ikke beskyttet av en sterk emalje, og derfor må man være særlig oppmerksom på disse. Karies på rotoverflater utvikler seg nemlig ofte raskere og kan være vanskeligere å reparere. Derfor krever det litt ekstra når det gjelder tannbørsting og bruk av fluor når man blir eldre.

Andre risikofaktorer som krever spesiell oppmerksomhet

 • Ungdom og voksne med tannregulering har ofte en økt risiko for å utvikle karies, da det kan være vanskelig å pusse godt nok rundt bøylene og reguleringen.
 • Gebiss (partielle tannproteser) kan også øke akkumuleringen av plakk på egne tenner, og dermed øke risikoen for hull i tennene.

Duraphat® 5 mg/g tannpasta kan være en hjelp mot karies

Duraphat® 5 mg/g tannpasta er en tannkrem utviklet til voksne og ungdom over 16 år som har økt risiko for å få karies og hull i tennene eller tannrøttene. Dette kan gjelde deg dersom du har minst en av disse tilstandene:

 • Karies/hull i tennene (i løpet av de siste 3 årene)
 • Synlige tannrøtter
 • Vansker med tannhygiene (f. eks tannregulering eller sykdom)
 • Tørr munn av ulike årsaker (legemidler, rus, kreftbehandling, sykdom, aldring)

Duraphat tannkrem inneholder 5000 ppm fluor, som er nesten 4 ganger mer fluor enn en vanlig fluortannkrem (som inneholder 1450 ppm fluor). Høyt innhold av fluor kan bidra til å forhindre, stoppe og gjenoppbygge begynnende hull.

Tannkremen har en frisk mintsmak og er enkel å bruke uten behov for ytterligere handling. Du kan derfor bytte ut din vanlige fluortannkrem med Duraphat® 5 mg/g tannkrem i en periode, dersom du har fått dette anbefalt av din tannlege eller tannpleier.

Slik bruker du Duraphat 5 mg/g tannpasta

For at Duraphat tannpasta skal tilføre tennene nok fluor, må du følge doseringen nøye:

 • Påfør en 2 cm lang strimmel tannpasta på tannbørsten for hver tannpuss (2 cm tannkrem gir mellom 3-5 mg fluor).
 • Puss tennene 3 ganger daglig, etter måltider. 
 • Puss i omtrent 3 minutter.
 • Ikke skyll munnen etter at du har pusset tennene.


Da Duraphat tannpasta har et høyt innhold av fluor, er det  viktig at du gjør følgende:

 • Spytt ut tannpastaen, ikke svelg.
 • Oppbevar tannpastaen slik at ingen i husholdningen forveksler den med vanlig tannkrem.
 • Unngå andre kilder til fluor mens du bruker høyfluorid tannpasta; unngå fluortabletter, fluortyggegummi og fluormunnskyll. 
 • Begrens bruk av drikkevann med høyt fluorinnhold. Bruker du brønnvann eller oppholder deg i land med høyt fluorinnhold i drikkevannet over tid, bør du sjekke fluorinnholdet.

Duraphat 5 mg/g tannpasta mot karies (hull i tennene) fås uten resept på apoteket

Duraphat® 5 mg/g tannpasta er et legemiddel mot hull i tennene (også kalt karies), tilgjengelig uten resept på apoteket. Tannkremen fås kun kjøpt på apotek for personer over 16 år med økt risiko for hull i tennene, og etter veiledning om bruk av apotekpersonell. Den er tilgjengelig i to ulike pakningsstørrelser:

 • 1-pakke som varer i omtrent en måned 
 • 3-pakke til 3 måneders bruk

Når bør du kontakte lege?

 • Dersom du har munntørrhet som ikke blir bedre med tiltak du kan gjøre selv eller med produkter beregnet mot munntørrhet.
 • Dersom du mistenker at du har økt fare for karies (hull i tennene).
 • Forhør deg også alltid med lege, tannlege/tannpleier eller apotekpersonell før du tar i bruk reseptfrie legemidler med økt fluorinnhold. 

Kilde: Leverandør

Sist oppdatert: desember 2020

Les mer:


Duraphat (fluorid).

Tannpasta 5 mg/g: Reseptfritt legemiddel med veiledning. Utleveres av helsepersonell i apotek. Voksne og barn over 16 år: Forebygging av tannkaries (tannråte) hos pasienter som er spesielt utsatt for karies i tannkroner eller -røtter.

Dosering: Brukes 3 ganger daglig til tannpuss etter måltid. En 2 cm lang stripe påføres tannbørsten. Tennene pusses vertikalt fra tannkjøtt til tannspiss. Overflødig skum spyttes ut, skal ikke svelges. Gå regelmessig til undersøkelse/kontroll hos tannlege/tannpleier.

Forsiktighetsregler: Har et høyt fluorinnhold. Samtidig bruk av fluortabletter, -dråper, -tyggegummi, -gel eller -lakk, samt vann eller salt tilsatt fluor, skal unngås. Ditt totale fluorinntak må vurderes før bruk, spør helsepersonell om dette.

Les pakningsvedlegget nøye før bruk.