Forkjølelse og influensa

Influensavaksine hos Vitusapotek

Er du i risikogruppen for influensa? I år anbefales alle i risikogruppen å vaksinere seg mot influensa, og du kan nå få satt drop-in vaksine mot influensa på apoteket – uten resept fra legen. Du kan sette influensavaksine for sesongen 2020/2021 i et av våre mange Vitusapotek.

Influensavaksine hos Vitusapotek

Økende andel som ønsker vaksinasjon mot influensa

For å sikre god vaksinasjonsdekning til alle i befolkningen som tilhører en eller flere risikogrupper, samt helsepersonell, oppfordrer vi alle personer tilhørende disse gruppene å sette influensavaksine i et av våre mange Vitusapotek.

Influensavaksinen fås direkte i apoteket, uten resept. Frem til 1. desember, er det kun personer i risikogrupper og helsepersonell som får satt influensavaksine i apotek. 

Det har de siste årene vært en økning i antallet som ønsker å vaksinere seg mot influensa, og det antas at denne trenden vil fortsette også i tiden fremover. Spesielt er økningen stor blant personer som befinner seg i en eller flere risikogrupper.

For personer i risikogruppen, slik som gravide, eldre og andre personer i visse sykdomsgrupper, kan det være farlig å få influensa. Disse anbefales derfor å ta influensavaksine. Virusene som forårsaker influensa endrer seg ofte, og risikogruppene anbefales derfor å vaksinere seg på nytt hvert år.

Influensavaksinen bør fortrinnsvis tas i perioden oktober/november. Full beskyttelse oppnås etter 1 til 2 uker.

Vaksinasjon i apotek

Hos Vitusapotek kan du hente ut og sette influensavaksinen din direkte på apoteket. I dag tilbyr nesten alle våre Vitusapotek rundt om i hele landet denne tjenesten. Mange av våre apotek har lange åpningstider og kan sette vaksiner gjennom hele dagen. 

Du får utlevert og satt influensavaksinen direkte i apoteket, uten resept. Frem til 1. desember, er det kun personer i en eller flere av risikogruppene for å få influensa, samt helsepersonell, som får satt vaksinen i apotek. Dette for å sikre god vaksinasjonsdekning av spesielt utsatte grupper i befolkningen. 

Slik fungerer det:

Influensavaksinasjon i apotek for risikogrupper og helsepersonell: 

Frem til 1. desember setter apotek influensavaksine kun på personer i risikogrupper og helsepersonell. Influensavaksinen fås direkte i apoteket, uten resept.

 1. Drop-in: Våre apotek tilbyr drop-in for influensavaksinering, så det er bare å komme innom et av våre mange Vitusapotek. Finn ditt nærmeste apotek og åpningstider her.
 2. Du får satt vaksinen med èn gang, så fremt det er en kvalifisert vaksinatør tilstede i apoteket.
 3. Vent 20 minutter på apoteket etter vaksinen er satt. Dette for å å ha hjelp tilgjengelig dersom en allergisk reaksjon skulle oppstå. 

Spør oss i apotek dersom du er usikker!   

Influensavaksine kan også settes hos fastlegen din og/eller i kommunehelsetjenesten. Egenandel for å sette influensavaksine her er kr 50,-. 


Annen vaksinasjon i apotek:

Hos Vitusapotek kan du også få satt flere andre typer vaksiner, inkludert blant annet Pneumokokkvaksine (vaksine mot lungebetennelse), HPV-vaksine, vaksine mot skogflåttencefalitt og ulike reisevaksiner.

Vi har flere nettbaserte samarbeidspartnere som enkelt kan skrive ut en e – resept på ønsket vaksine til deg. Du velger selv i hvilket Vitusapotek du ønsker å hente ut og sette vaksinen din.

 • Nettlegevakt: Bestill enkelt på nett og få e-resept fra lege i løpet av få minutter. Nettlegevakt er en rask og enkel vei til resept på vaksiner.
 • eVaksine: Tilbyr rask og enkel bestilling av e-resept på vaksine. En lege vurderer alltid om vaksine kan gis, og skriver deretter ut en e-resept på aktuell vaksine til deg, alltid innen 24 timer. 
 • Legevisitt: Få e-resept på vaksine i løpet av 15 minutter, fra legene hos Legevisitt og nettstedet maja.no. Alle resepter betales først når vaksinen settes i apoteket.

Les mer om vaksinasjon i apotek og bestill resept her.

Smittevern på apoteket

Vi følger alltid myndighetenes råd om smittevern, og vaksinasjon i apotek hos oss er alltid trygt. Du kan lese mer om smittevern på apoteket og alle våre smitteverntiltak i forbindels med vaksinering her. 

Husk at dersom du har feber, symptomer på luftveisinfeksjon, føler deg dårlig, eller vært i kontakt med noen som har fått påvist smitte med korana viruset, så kan du dessverre ikke vaksinere deg hos oss.

Pris på influensavaksine

Pris på influensavaksinering i Vitusapotek er 399 kr. Dette inkluderer resepten, selve vaksinen og vaksinasjonen.
På grunn av økt smittevern i forbindelse med koronaviruset, tilkommer et smittevernsgebyr på kr 20,-. 

Influensavaksine for sesongen 2020/2021

Influensavaksinen for den nordlige halvkule sesongen 2020/2021 er en firevalent-vaksine (tetravalent), i tråd med WHOs anbefalinger. Den inneholder to influensavirus av A-stammen og to virus av B-stammen:

 • A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1)pdm09-liknende virus
 • A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2)-liknende virus
 • B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage)-liknende virus
 • B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage)-liknende virus

Det foreligger også en adjuvantert inaktivert vaksine, som inneholder de to A-virusene og B(Victoria)-viruset i listen over, samt en nasal influensavaksine (nesespray). Ønsker du å les mer om årets influensavaksine, kan du lese på Folkehelseinstituttets sider her.

Folkehelseinstituttet anslår en økende etterspørsel etter influensavaksine i år, og har som følge av dette bestilt opp flere vaksiner enn tidligere år.

Influensavaksine og korona

I år vil influensasesongen være preget av fortsatt tilstedeværelse av korona og Covid-19 viruset, og både influensavirus og Covid-19 vil kunne sirkulere blant befolkningen.

Sykdomstegnene for de to virusene er svært like, og det er ikke mulig å skille influensa og korona fra hverandre, basert på kliniske tegn og symptomer. I tillegg kan man bli smittet av begge virus samtidig.

En influensavaksine vil ikke gi beskyttelse mot korona, kun mot de spesifikke virus som forårsaker influensa. Vaksinering mot influensa er likevel viktig av flere grunner:

 • Unngå alvorlig influensasykdom.
 • Unngå dobbelsmitte av både Korona/Covid-19 og influensa.
 • Redusere smittefaren og unngå sykdom forårsaket av influensavirus blant helsepersonell.
 • Redusere belastningen på helsetjenesten.

Hvem anbefales influensavaksine?

Rundt 1,6 millioner mennesker i Norge har økt risiko for komplikasjoner som følge av influensa. Disse er mer utsatt for alvorlig sykdom eller død og er anbefalt å ta influensavaksinen hvert år som forebyggende behandling. Dette gjelder:

 • Personer med kroniske luftveissykdommer, hjerte-/karsykdommer eller nevrologisk sykdom eller skade
 • Personer med kronisk lever- eller nyresvikt
 • Personer med diabetes type 1 eller type 2
 • Personer med nedsatt infeksjonsforsvar / immunforsvar
 • Personer over 65 år
 • Beboere på alders- og sykehjem
 • Gravide i 2. og 3. trimester
 • Gravide i 1.trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon
 • Personer med betydelig fedme (BMI over 40)

Influensavaksinen anbefales i tillegg til personer som har regelmessig kontakt med levende gris. Hensikten er å beskytte grisene mot influensasmitte og hindre utvikling av virus med nye egenskaper i svinebesetningene.

Helsemyndighetene anbefaler også at helsepersonell med pasientkontakt tar influensavaksinen. Disse er i stor grad utsatt for smitte, og kan utgjøre en betydelig smittekilde for sine pasienter dersom de selv blir smittet.

Det anbefales også at beboere i hustander med immunsupprimerte (nedsatt immunforsvar) personer vaksinerer seg.

Anslagsvis dør 900 personer hvert år i Norge som følge av influensa. Om du tilhører en av de nevnte gruppene over bør du ta kontakt med fastlegen for å kontrollere om du bør ta influensavaksinen. 

Når skal influensavaksine tas?

Influensasesongen starter om regel sent på høsten, de senere årene mer mot juletider, for så å nå en smittetopp i januar/februar og frem mot vinterferien.  

Det er viktig å ta vaksinen i god tid før smitten bryter ut, så man er sikker på at vaksinen kan gi full beskyttelse mot en eventuell smitte. Vanligvis oppnås dette 1 til 2 uker etter vaksinering med influensavaksine. Samtidig er det viktig å ikke ta vaksinen for tidlig, da vaksinens beskyttelse gradvis reduseres over tid, og ikke varer mer enn i ca. 6 måneder. Beskyttelsen fra vaksinen svekkes raskere hos eldre enn hos yngre personer. Vaksinering på høsten, i perioden oktober – november er derfor å anbefale for de aller fleste.  

Hvordan virker influensavaksine?

Influensa er forårsaket av ulike influensavirus. Det finnes tre hovedgrupper med influensavirus som gir sykdom hos mennesker; type A, B og C. Virusene endrer seg litt fra år til år, og hvor mange som blir syke av influensa er avhengig av hvor mye virusene har endret seg. Årlig produseres det en influensavaksine som skal beskytte mot sesongens influensa. Den inneholder inaktiverte deler av ulike typer influensavirus.

Ved injeksjon vil immunsystemet mobiliseres og gjøre seg kjent med disse virusdelen. Hvis man da senere utsettes for et aktivt influensavirus, vil immunsystemet ha bygget opp hukommelse som gjør at det kan gjenkjenne viruset raskt. Dette gjør da at immunsystemet umiddelbart kan sette i gang tiltak for å bekjempe viruset, og man reduserer risikoen for at viruset kan dele seg fritt og spre infeksjonen. Derfor vil man ofte få en mindre reaksjon på influensaviruset, og ikke bli like syk som man ville blitt uten vaksine.

Viruset får ikke fritt spillerom i kroppen, det blir oppdaget raskere, og kroppen har de riktige verktøyene klare for å motarbeide spredningen. 

Det er viktig å være klar over at en influensavaksine ikke beskytter 100 % mot influensa. Effekten av vaksinen varier, men ligger et sted rundt 60 %. Det vil si at ca. 6 av 10 av alle som tar influensavaksine, er beskyttet mot influensa. Enkelte opplever også å bli syke av influensasykdom selvom de har tatt vaksine. 

Bivirkninger av influensavaksine

Som alle andre legemidler kan også  influensavaksinen gi bivirkninger. Vanlige bivirkninger er irritasjon og hevelse på injeksjonsstedet. Lett ubehag i form av feber, hodepine og tretthet kan forekomme i 1-2 dager etter vaksineringen.

Forebygging av influensa

Generelle smitteforebyggende råd er viktig for å beskytte seg mot influensa. Vask hendene ofte og grundig. Bruk hånddesinfeksjonsmiddel når du ikke har tilgang til håndvask. Du bør ikke hoste og nyse mot andre, og bruk papirlommetørkle. Dersom du er syk, bør du holde deg hjemme fra arbeid, skole eller barnehage.

Det viktigste forebyggende tiltaket mot influensa er forøvrig influensavaksinasjon.

Symptomer på influensa

De vanligste symptomene på influensa, er følgende:

Symptomene oppstår ofte brått.

Varighet av influensa

Rammes du av influensa, varer sykdommen som regel et sted mellom 7 - 10 dager. Noen opplever likevel at formen er betraktelig redusert lengre enn dette. 

Kilder: Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Norsk helseinformatikk for helsepersonell og Norsk Legemiddelhåndbok.

Sist oppdatert: Oktober 2020

Les mer: