Infeksjoner

Hva er koronavirus (coronavirus)?

Koronaviruset SARS-CoV-2 gir luftveisinfeksjoner, og konsekvensene av smitte varierer fra mild sykdom til alvorlig sykdom og dødsfall. Sykdommen man får av viruset kalles COVID-19. Smitten startet i Kina, men har nå spredt seg til flere områder. Dødsfall er hovedsakelig sett hos de med underliggende sykdommer, men det er foreløpig begrenset med informasjon rundt risikofaktorer for sykdom.

Hva er koronavirus (coronavirus)?

Kontakt Folkehelseinstituttet ved spørsmål

Folkehelseinstuttet har opprettet en kontakttelefon dersom du har spørsmål om coronaviruset som du ikke finner svar på på Folkehelseinstituttet sine hjemmesider. Telefonnummeret er 815 55 015.

Koronavirusfamilien

Koronavirusfamilien inneholder flere ulike virus som kan gi luftveisinfeksjoner. Virusutbruddet som startet i Wuhan i Kina i desember 2019, skyldes et koronavirus som nå har fått det offisielle navnet SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2). I begynnelsen av utbruddet ble det omtalt som ”2019-novel coronavirus” eller "2019-nCoV". Dette viruset er ikke identifisert i mennesker tidligere. Sykdommen assosiert med viruset kalles COVID-19.

Viruset SARS-CoV, som var ansvarlig for epidemien SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) i 2002, tilhører også koronafamilien. Det nye koronaviruset som gir sykdommen COVID-19 har genetiske likheter med viruset assosiert med SARS. MERS (Middle East Respiratory Syndrome)-epidemien i 2012 skyldtes også et virus i koronafamilien.

Flere typer koronavirus kan smitte mellom dyr og mennesker. SARS-CoV kom antagelig fra flaggermus via sivetkatter. MERS-CoV smittet fra dromedarer til mennesker. Smitten med SARS-CoV-2 ble i begynnelsen knyttet til et stort matmarked, så man tror dette viruset også kommer fra dyr. Det smitter nå fra menneske til menneske.

Spredning og smitte av viruset

Det er påvist at viruset kan smitte mellom mennesker, sannsynligvis med dråpesmitte og med kontaktsmitte. De første tilfellene av smitte ble oppdaget i Kina, men viruset har nå spredd seg til flere deler av verden, også til Norge.

De tre smittemåtene man antar gjelder for koronaviruset er:

 • Gjennom luften ved at den syke nyser eller hoster slik at viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn hos personer som står i nærheten.
 • Ved direkte kontakt når den syke har fått viruset på hendene og overfører det ved kontakt med andre.
 • Ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar eller gjenstander gjennom nys/host eller ved at den syke eller andre har hatt viruset på hendene, og andre kommer i kontakt med gjenstanden.

Inkubasjonstid

Dette er noe usikkert, men inkubasjonstiden antas å gjennomsnittlig ligge mellom 5-6 dager. Men den kan variere fra 0-14 dager.

Forebyggende tiltak

Det finnes foreløpig ingen vaksine eller behandling mot sykdommen.

 • Følg til enhver tid rådene fra norske myndigheter.
 • Unngå nærkontakt med andre personer. Hold 1-2 meters avstand til alle utenfor egen husstand.
 • Unngå store grupper med mennesker.
 • Man bør unngå å hoste eller nyse mot andre, og gjøre dette i et papirlommetørkle som kastes etterpå eller i armkroken, slik som ved andre luftveisvirus (som influensaviruset).
 • Et viktig forebyggende tiltak er hyppig håndvask, helst med såpe og vann, men desinfeksjonsmidler er et alternativ.
 • Unngå å ta deg i ansiktet.

Les mer om forebyggende tiltak mot virussmitte her!

Hvordan forebygge smitte av virus

Bruk av munnbind mot koronavirus

 • Munnbind anbefales ikke til friske personer for å unngå smitte, fordi mange bruker det feil og munnbindet selv kan bli en smittekilde. Les mer om riktig bruk av munnbind her.
 • Dersom man omgås en som er smittet, eller som kan være smittet, kan munnbind benyttes.
 • For de som allerede er syke anbefales munnbind for å ikke smitte andre.
 • Helsepersonell som arbeider med syke anbefales å benytte munnbind.

Symptomer

Koronaviruset SARS-CoV-2 kan gi milde til alvorlige symptomer på luftveisinfeksjon.

Det er sett symptomer som:

 • Feber
 • Hoste
 • Sår hals
 • Lungebetennelse
 • Pustevansker
 • Alvorlig lungesvikt

Når bør lege kontaktes?

 • Hvis du er syk, hold deg hjemme.
 • Hvis du er syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt fastlege på telefon eller elektronisk.
 • Har du behov for akutt helsehjelp, ring legevakt på 116 117.
 • Ved livstruende sykdom eller skade - ring 113
   

Følg til enhver tid rådene som gis av Folkehelseinstituttet og din kommune. Dette kan endre seg raskt.

Se her for oppdatert informasjon om koronaviruset

Folkehelseinstituttet
World Health Organization
European Centre for Disease Prevention and Control
 

Kilder:

Folkehelseinstituttet, World Health Organization, European Centre for Disease Prevention and Control

Sist oppdatert: 29.05.20

 

Les mer: