Vitusapotek
Vaksiner

Vaksine mot lungebetennelse hos Vitusapotek

Vaksine mot alvorlig lungebetennelse (pneumokokkvaksine) er anbefalt til alle over 65 år, og yngre med visse risikofaktorer. Vaksine mot lungebetennelse kan settes hos Vitusapotek, og resept på vaksinen kan du enkelt bestille på nett. Les mer her.

Vaksine mot lungebetennelse hos Vitusapotek

Vaksine mot lungebetennelse

Det finnes to typer vaksiner mot lungebetennelse, også kalt pneumokokkvaksine:

 • Konjugatvaksine (Prevenar): Denne beskytter mot 13 forskjellige typer av bakterien som kan gi alvorlig lungebetennelse. Vaksinen gis til spebarn i barnevaksinasjonsprogrammet, og til voksne som har økt risiko for alvorlig pneumokokksyksom, for eksempel de som har fjernet milten, har HIV-infeksjon eller er stamcelletransplantert.
   
 • Polysakkaridvaksine (Pneumovax): Denne beskytter mot 23 forskjellige typer av bakterien som kan gi alvorlig lungebetennelse, og disse står for ca 70% av de alvorlige infeksjonene. Vaksinen er anbefalt til alle voksne over 65 år og vaksinasjon bør gjentas hvert 10. år. For spesielt utsatte grupper kan det vurderes å ta vaksinen hvert 5. år.

I spesielle tilfeller kan det være aktuelt å gi begge vaksinene med et bestemt tidsrom mellom.

Etter at vaksine mot pneumokokker ble tatt i bruk i Norge, har antallet alvorlige lungebetennelser falt hos små barn og eldre. Vaksinen beskytter ikke mot alle typer lungebetennelse, så sykdommen er fortsatt en vanlig dødsårsak hos de eldste i befolkningen.

Vaksine i apotek - hvordan fungerer det?

Hos Vitusapotek kan du sette vaksine mot lungebetennelse. Du kan raskt og enkelt bestille resept på vaksinen din gjennom en av våre samarbeidspartnere, og deretter sette den i ett av våre mange Vitusapotek.

Slik fungere det:

 1. Bestill resept på ønsket vaksine på nett hos en av våre samarbeidspartnere:

  Bestill vaksinasjon fra eVaksine her  Bestill vaksinasjon fra Nettlegevakt her  

  Bestill vaksinasjon fra Maja her
   
 2. Resepten er elektronisk og vil være klar i apoteket etter kort tid (fra noen minutter til 24 timer, avhengig av hvor du bestiller resepten din fra). 
   
 3. Gå innom ditt nærmeste Vitusapotek og få satt vaksinen - trygt, raskt og enkelt!

Les mer om vaksine og vaksinasjon i apotek her.

Lungebetennelse - sykdommen

Lungebetennelse skyldes en infeksjon av virus, bakterier eller andre mikrober i lungene. De fleste alvorlige lungebetennelser skyldes en bakterie som kalles pneumokokker. Slike bakterier kan finnes normalt i floraen i munnen uten at de gir sykdom. Dersom bakteriene sprer seg til lungene og får fotfeste der kan det gi lungebetennelse. Pneumokokker kan i tillegg til lungebetennelse gi blodforgiftning (sepsis) og hjernehinnebetennelse. Dette kan føre til alvorlige og livstruene infeksjoner hos små barn, eldre og personer med spesielle risikofaktorer. Hos ellers friske er lungebetennelse vanligvis ufarlig om den blir behandlet riktig. 

Les mer om lungebetennelse her.

Smitte

Lungebetennelse som skyldes virus kan smitte fra person til personer gjennom dråper som spres når noen som har viruset nyser eller hoster. Infeksjon som skyldes bakterier (pneumokokker) derimot, skjer sjelden via slik dråpesmitte, men ved at bakteriene som normalt finnes i munnhulen sprer seg til lungene og får fotfeste der.

Symptomer

Vanlige symptomer ved lungebetennelse er:

 • Feber
 • Hoste med eller uten slim
 • Tung pust
 • Nedsatt allmenntilstand
 • Smerte i bryst eller rygg
 • Knatrelyder over lungene
 • Forvirring (spesielt hos eldre)

Vaksine mot lungebetennelse samtidig med influensavaksine

Personer i risikogrupper og andre utsatte personer kan ha nytte av å ta både vaksine mot lungebetennelse og influensavaksine for å forebygge lungebetennelse.

Influensavaksine er anbefalt hvert år til alle over 65 år, i tillegg til personer med spesielle risikofaktorer.
Les mer om influensavaksine her.

Vaksinen mot lungebetennelse kan gis samtidig med influensavaksinen, men det er anbefalt at de gis på forskjellige steder på kroppen, f.eks. en i hver overarm.

Bivirkninger ved vaksine mot lungebetennelse

Bivirkninger oppstår som regel 1-2 døgn etter vaksinasjon og er som regel milde og kortvarige. Vanligst er rødhet, hevelse og smerte på stikkestedet og lett feber.

 

Kilde: FHI (https://www.fhi.no/sv/vaksine/voksenvaksinasjon/pneumokokkvaksinasjon-for-voksne/), NHI (https://nhi.no/sykdommer/lunger/diverse/pneumokokkvaksine-til-eldre/). 

Sist oppdatert: september 2021

Les mer: