Vitusapotek
Medisin

Egenandel og frikort

Egenandel og frikort er nyttige begreper du bør ha kjennskap til dersom du har medisiner på blå resept. Andre helsetjenetester du betaler egenandel for, som for eksempel lege, sykehus eller pasientreiser, inngår også i opptjening til frikort.

Eldre kvinne holder en boks med tabletter i hånden
Profile Picture
Publisert: 12.10.2016
Sist oppdatert: 03.01.2024

Egenandel

Dersom du bruker medisiner mot kroniske sykdommer eller tilstander kan legen skrive ut en blå resept. Med en blå resept trenger du bare å betale 50 prosent av den opprinnelige prisen i egenandel, og maksimalt 520 kroner per resept for 3 måneders forbruk. Les mer om blå resept her.

Finnes det et likeverdig og rimeligere alternativ enn det legen har foreskrevet, så regnes de 50 prosentene ut fra den laveste prisen. Velger du et dyrere alternativ må du betale prisdifferansen selv.

Apotekene rapporterer inn betalte egenandeler til Helfo minimum hver 14.dag, og egenandelene registreres automatisk på deg.

Frikort

Grensen for hvor mye du må betale i egenandel for medisiner på blå resept er per 2024 på 3165 kroner. Overskrider du dette i løpet av kalenderåret (1.1 – 31.12) får du automatisk tilsendt frikort. Digitale brukere får kun tilsendt frikortet sitt i sin digitale postkasse, andre brukere får det tilsendt på papir i posten som tidligere. Du skal motta frikortet innen 3 uker etter at frikortgrensen er nådd, og får etterbetalt eventuelle egenandeler du har betalt i mellomtiden fra Helfo.

Frikortet gjelder ut inneværende år, men vær oppmerksom på at det ikke gjelder på frakt. Hvis medisinen du har fått foreskrevet har et billigere og likeverdig alternativ er det du som må betale prisdifferansen hvis du velger å ikke bytte til et rimeligere produkt.

Les mer om frikort her.

Kilder: Helfo, Helsenorge.no