Vitusapotek
Søvn

Insomni

Insomni, også kalt søvnløshet, rammer ca. 10-15% av befolkningen. Diagnosen insomni betyr at søvnproblemene fører til at en fungerer dårligere på dagtid, og at problemene har vart i over 3 måneder.

Insomni
Profile Picture
Publisert: 24.09.2019
Sist oppdatert: 06.12.2022

Hva er insomni?

Insomni er en søvnforstyrrelse som også kalles søvnløshet. Med insomni menes utilstrekkelig søvn som fører til nedsatt funksjon på dagtid, slik som tretthet, humørsvingninger og redusert yte- og konsentrasjonsevne. Søvnen regnes som utilstrekkelig dersom man opplever enten innsovningsproblemer eller dårlig søvn. Rundt 10-15% av befolkningen lider av insomni.

Diagnosen insomni baserer seg på disse kriteriene:

 • Søvproblemene fører til nedsatt funksjon på dagtid.
 • Søvnproblemene har vart i minst 3 måneder.
 • Problemer med søvn minst 3 netter per uke.

Her kan du lese mer om søvnproblemer.

Årsaker til insomni

Det er ikke alltid man vet årsaken til søvnproblemene, og noen plages i flere år. I andre tilfeller kan det ha sammenheng med en av disse bakenforliggende årsakene:

 • Gjennomgår en personlig krise
 • Depresjon eller angst
 • Stress
 • Bivirkninger av medisiner
 • Sykdom

Symptomer på insomni

Mange har vanskelig for å falle til ro for å sovne om kvelden eller å finne roen til å sove godt natten igjennom. Nattlige oppvåkninger, urolig søvn og det å våkne alt for tidlig om morgenen, er typiske tegn på dårlig søvn.

Symptomer på dagtid kan vise seg som:

 • Konsentrasjonsproblemer
 • Fungerer dårligere sosialt
 • Økt risiko for ulykker
 • Søvnighet
 • Humørsvigninger
 • Bekymringer rundt søvn
 • Fysisk ubehag

Behandling av insomni

Ved langvarige søvnproblemer anbefales "kognitiv adferdsterapi for insomni". Dette er den mest effektive behandlingen mot langvarige søvnproblemer, og er en samtaleterapiform som ikke bruker medisiner. Over 80% forventes å få en bedret søvn etter å ha gjennomgått et slikt behandlingsløp. Behandlingen går ut på å snu negative tankemønstre, og å endre adferd som opprettholder søvnvanskene. Søvnvaner og søvnhygiene er svært viktig for god søvn, du kan lese om hvordan du kan opprettholde gode søvnvaner i vår artikkel om søvnproblemer.

Reseptbelagte sovemedisiner kan benyttes ved kortvarige søvnproblemer, men har ikke god effekt på sikt. Ved gjentatt bruk får tablettene nedsatt effekt og kan være avhengighetsskapende. Les mer om sovetabletter her.

Det finnes også reseptfrie legemidler som kan forsøkes mot kortvarige søvnproblemer, men ved langvarige problemer skal alltid hjelp oppsøkes. Her kan du lese mer om sovemedisin uten resept.

Prognose ved insomni

Det er viktig å oppsøke hjelp ved langvarige søvnproblemer, da insomni øker risikoen for psykiske lidelser som depresjon, og det er også forbundet med økt sykefravær og uføretrygd. Insomni varer ofte livet ut, men mange blir mye bedre av riktig behandling.


Kilder:
Folkehelseinstituttet, Helsenorge, Norsk Helseinformatikk

Les mer: