Vitusapotek
Allergi

Allergisymptomer

Opplever du allergi, kan reseptfrie allergimedisiner kjøpes hos Vitusapotek. Typiske allergisymptomer er tett og rennende nese, kløende og irriterte øyne, nysing, irritasjon, kløe og eksem i huden, men symptomene kan variere mye mellom ulike typer allergier.

Allergisymptomer
Profile Picture
Publisert: 27.02.2019
Sist oppdatert: 22.03.2024

Symptomer på allergi

Allergisymptomer er reaksjoner i kroppen som oppstår ved kontakt med noe man er allergisk mot, ofte omtalt som allergener.

Opplever du tett og rennende nese, nysing, irritasjon i halsen og røde, kløende og irriterte øyne, er dette typiske symptomer på allergi og et tegn på at du reagerer på noe i omgivelsene dine og opplever en allergisk reaksjon. Så mange som 4 av 10 nordmenn har allergi i en eller annen form. 

Symptomene på allergi kan i midlertid oppstå i ulik grad og variere mye fra person til person. I tillegg vil de allergiske symptomene utarte seg ulikt ut ifra type allergi som oppleves og hvor sensitiv man er for de allergenene man eksponeres for. 

Generelle symptomer på allergi kan i midlertid ofte være:

 • Tett og rennende nese
 • Nysing, ofte serienysing
 • Røde og irriterte øyne
 • Kløe i nese og øyne
 • Kløe og irritasjon i halsen

Allergisymptomer kan også føre til at mange føler seg trøtte og slappe, får hodepine og problemer med konsentrasjonen. Disse plagene er mest uttalt ved pollenallergi, men kan også oppstå ved andre typer allergier.

Allergi eller forkjølelse?

Mange feiltolker allergisymptomer, og tror det er en forkjølelse som har oppstått. Vær oppmerksom på dette, spesielt dersom symptomene ikke avtar etter en tid, men varer over lengre perioder. Du kan lese mer om forskjellene mellom allergi og forkjølelse her.

Allergimedisin

For mange typer allergi er den beste behandlingen å unngå det man ikke tåler i størst mulig grad. Dersom dette ikke fungerer eller er en mulighet, finnes det god hjelp i mange ulike typer allergimedisin. Hos Vitusapotek får du også flere allergimedisiner uten resept, i flere ulike former som nesespray, øyedråper og allergitabletter. Ved hudreaksjoner som eksem, kløe og hevelse i huden, finner du også ulike kremer og salver som kan hjelpe på symptomene. 

Du kan lese mer om de ulike allergimedisinene og behandlinger av allergi her.

Dersom de reseptfrie alternativene fra apoteket ikke skulle fungere optimalt, eller det er mistanke om allergi som må utredes nærmere, bør lege kontaktes slik at plagene kan lindres best mulig. 

Ulike symptomer på ulike allergier

Det finnes mange ulike former for allergi og allergiske sykdommer, og mange av disse kan gi ulike symptomer.

Pollenallergi

Pollenallergi, også kalt høysnue eller allergisk rhinitt, er kanskje den mest vanlige formen for allergi. Så mange som over én million nordmenn er pollenallergikere, og forekomsten øker stadig.

Allergisymptomer ved pollenallergi:

 • Kløe og rennende nese
 • Tett nese
 • Røde, irriterte, hovne og kløende øyne
 • Nysing i serier
 • Hodepine
 • Slapphet
 • Redusert konsentrasjonsevne
 • Døsig og trøtt

Matvareallergi

Sammenlignet med pollenallergi, er det svært få som opplever allergi mot ulike matvarer, om lag ca. 5 % av den norske befolkningen.

Reaksjoner på matvareallergi kan variere fra milde og ufarlige til kraftige og i verstefall livstruende.

Vanlige symptomer på matvareallergi:

 • Munn og svelg: kløe, irritasjon og hevelse i slimhinner. Oppstår ofte ved kryssallergier med diverse matvarer som pollenallergikere ofte kan oppleve.
 • Mage- og tarm: Smerter, oppblåsthet, kvalme og diaré.
 • Hud og kropp: Hudforandringer, elveblest, eksem, eksemforverring og kløe. Spesielt vanlig hos de minste barna med matvareallergi.  
 • Allergisk sjokk / anafylaktisk sjokk: pusteproblemer og hevelser i svelg, oppkast, blodtrykksfall og bevisstløshet. Oppstår sjeldent, men er til gjengjeld livstruende, og krever øyeblikkelig legehjelp.

Ved matvareallergi, er det viktig å unngå matvarene det reageres allergisk på. Noen kan oppleve at et begrenset inntak er tilstrekkelig, og dersom dette er tilfellet, har man ofte en matvareintoleranse fremfor allergi.

Matvarer det reageres mest på, og som har skyld i over 90 % av all matvareallergi, er følgende varer:

 • Egg
 • Kumelk
 • Fisk og skalldyr
 • Nøtter og peanøtter
 • Hvete
 • Soya

Barn er i større grad allergiske mot matvarer enn voksne, og matvareallergien oppstår som regel i tidlig alder. Dersom barnet ditt har allergi, er det viktig å oppsøke lege for å få dette bekreftet. En matvareallergi kan aldri behandles bort og forsvinne med medisiner og lignende, men medisiner kan eventuelt bidra til å lindre plagene og symptomene som oppstår. Er allergien kraftig og det er fare for anafylaktisk sjokk, er det viktig å alltid ha medisiner for dette med seg, ofte i form av en adrenalinpenn.

Det viktigste forebyggende tiltaket er likevel alltid å unngå matvarer man vet det reageres på.

Les mer om matvareallergi her.

Dyreallergi

Om lag 1 av 10 opplever allergi mot dyr, og for å utvikle en allergi må man først ha vært i kontakt med det aktuelle dyret. De aller fleste dyr kan gi allergiske reaksjoner hos mennesker, men hund, katt og hest er de dyrene som gir flest plager i form av allergi.

Vanlige symptomer på allergi mot dyr:

 • Kløe og rennende nese.
 • Røde, kløende og rennende øyne.
 • Nysing.
 • Tett neste.
 • Pustebesvær og astma.
 • Eksem og elveblest ved direkte kontakt med dyret.

Middallergi

Midd er et smådyr som finnes typisk i sengetøy, og middallergi kan gi symptomer som:

 • Tett og rennende nese
 • Atopisk eksem
 • Øyereaksjoner som røde, irriterte og kløende øyne

Symptomene er ofte mest uttalt på natten, da man i større grad er i direkte kontakt med midden.     

Ved middallergi er det viktig å redusere kontakten med midd gjennom god hygiene og riktig renhold.

Helårsallergi        

Dersom man plages med allergi gjennom hele året, og opplever å være trøtt og uopplagt store deler av tiden, kan dette være tegn på en helårsallergi eller kronisk allergi. Er plagene store og strekker seg ut i tid, bør lege oppsøkes for videre utredning og eventuell behandling.

Helårsallergi kan skyldes flere ulike allergier, men ofte dyreallergi eller middallergi.    

Vanlige symptomer på helårsallergi kan være:

 • Tett og rennende nese
 • Kløe, hovne og rennende øyne
 • Pustebesvær og astma

Atopisk eksem

Atopisk eksem, også kalt atopisk dermatitt, oppstår ofte i kontakt med allergifremkallende stoffer fra dyr, nikkel, parfyme og andre hudpleieartikler, og matvarer som for eksempel kumelk, soya, nøtter, egg, frukt og fisk.

Symptomer på atopisk eksem:

 • Røde, betente og kløende utslett i huden, typisk i ansiktet og på albuer og knær.
 • Flassete hud.
 • Tørr og/eller væskende utslett – ofte er eksemet væskende hos spebarn, mens de er mer tørre hos barn og voksne.

Elveblest

Elveblest (urtikaria) er en hudsykdom som kjennetegnes av følgende symptomer:

 • Rosa eller hvite/bleke utslett på huden.
 • Vabler og blemmer.
 • Hevelse.
 • Rødflammet hud.
 • Hevelse i hud og slimhinner i ansiktet og rundt øynene oppstår i ca. 40 % av tilfellene.

Symptomene kan oppstå hvor som helst på kroppen og kan variere i utbredelse og størrelse.

Astma

Mange allergikere har også astma og mange astmatikere har i tillegg en eller flere allergier – det er en sterk sammenheng mellom allergi og astma.

Astma er en kronisk lungesykdom med typiske symptomer som:

 • Pustebesvær og åndenød
 • Piping og hvesing i brystet
 • Langvarig hoste

Allergikere som reagerer på pollen, dyr, matvarer og midd har størst risiko for å utvikle astma.

Les mer om astma her.

Allergisk sjokk / Anafylaksi

I noen tilfeller kan allergikere oppleve et allergisk- eller anafylaktisk sjokk. Dette kan være livstruende og oppstår fordi blodkarene utvider seg og gir et kraftig blodtrykksfall ved inntak eller nærkontakt med noe man ikke tåler. Ofte er det matvarer, insektsbitt eller legemidler som hos en allergiker som kan føre til et allergisk sjokk.   

Et anafylaktisk sjokk krever umiddelbar legehjelp og må behandles med én gang, og gjenkjennende symptomer kan være:

 • Kraftig blodtrykksfall
 • Svimmelhet
 • Kvalme og oppkast
 • Kløe
 • Elveblest
 • Hovne lepper, munn og svelg
 • Hovne øyne
 • Pusteproblemer
 • Dødsangst
 • Bevisstløshet

Hva er egentlig allergi og allergisymptomer?

Allergi er overfølsomhet for ulike stoffer, ofte omtalt som allergener. Immunsystemet overreagerer på disse stoffene, og ved gjentatt eksponering vil dette utløse en allergisk reaksjon eller allergisymptomer. Les mer om allergisk reaksjon her.

Kilde: Allergiguiden.no, Norges Astma & Allergiforbund, Vitusapotek

Les mer: