Vitusapotek
Lunger og luftveier

Koronasymptomer

Infeksjon med koronaviruset SARS-CoV-2 gir en sykdom som kalles COVID-19. Denne sykdommen har et vidt spekter av symptomer. Noen smittede får ingen symptomer eller kun lette forkjølelsessymptomer, andre får alvorlige symptomer som pusteproblemer og kortpustethet.

Koronasymptomer
Profile Picture
Publisert: 02.09.2020
farmasøyt
Maria Øygarden er farmasøyt og har vært ansatt hos Vitusapotek siden 2011. Hun har lang erfaring fra apotek og har tidligere vært apoteker og digital redaktør i Vitusapotek, og har skrevet faglig innhold til vitusapotek.no.
Sist oppdatert: 12.09.2023

Vanlige symptomer på korona

 • Hoste
 • Feber
 • Trøtthet

Mindre vanlige symptomer

 • Hodepine
 • Sår hals
 • Diaré
 • Kvalme/oppkast
 • Tap av smaks- eller luktesans
 • Magesmerter
 • Rennende nese
 • Muskelsmerter
 • Utslett eller fargeforandringer på fingre og tær
 • Øyekatarr
 • Tung pust/åndenød
 • Brystsmerter/trykk i brystet

Koronasymptomer når du er vaksinert

Du kan bli smittet med korona selv om du er fullvaksinert eller har gjennomgått smitte og covid-19 tidligere. Vaksinerte og tidligere smittede personer må derfor også følge gjeldende smittevernanbefalinger.

Smitte med covid-19 hos personer som allerede er vaksinerte eller har gjennomgått sykdommen tidligere, vil som regel gi mildere koronasymptomer og et mildere sykdomsforløp. Ofte oppleves ingen symptomer i det hele tatt.  

Skal jeg teste meg ved symptomer på korona?

Det er ikke lenger en generell anbefaling om å teste seg ved symptomer på korona, men om man ønsker å vite om man er smittet med Covid-19, kan man utføre en selvtest hjemme. 

Test deg hjemme med Covid-19 selvtest!

Nå kan du enkelt teste deg selv hjemme for korona, med en selvtest for Covid-19. Testene er enkle i bruk, og gir deg svar på en eventuell smitte i løpet av 15 minutter. En korona selvtest utføres ved å føre en testpinne opp i nesen, og gir et pålitelig testresultat. En detaljert brukerveiledning medfølger pakningen.  

Tid før koronasymptomer utvikles?

Tiden fra eksponering for SARS-CoV-2 og frem til symptomer starter ligger vanligvis mellom 5-6 dager, men kan variere fra 1-14 dager.

Koronasmitte uten symptomer

En del av de som er smittet med koronaviruset opplever ikke symptomer. Dette gjelder spesielt barn og unge. Det er usikkert i hvor stor grad disse personene smitter andre.

Mildt forløp av korona

 • Dette gjelder de fleste syke.
 • Symptomene går over etter 1-2 uker
 • Sjeldent behov for behandling fra helsevesenet

Moderat forløp av korona

 • Etter 4-7 dager med milde symptomer får noen lungebetennelse med tung pust, forverring av hoste og stigende feber.
 • En del har behov for å bli innlagt på sykehus.
 • Røntgenundersøkelse av lungene kan vise forandringer som indikerer virus-lungebetennelse.

Alvorlig forløp av korona

 • Etter 4-7 dager med milde symptomer får noen lungebetennelse med tung pust, forverring av hoste og stigende feber.
 • Behov for intensivbehandling på sykehus.
 • Symptomene kan vare 3-6 uker.
 • Kan gi lungeskade, hjerte-karsykdom og koagulasjonsforstyrrelser
 • Dødsfall forekommer blant noen av de som blir alvorlig syke.

Risiko for alvorlig sykdom

En studie fra Kina rapporterte følgende tall om risiko for alvorlig sykdom blant bekreftede tilfeller av COVID-19:

 • Mild sykdom: 81%
 • Alvorlig sykdom (tung pust, oksygenmangel): 14%
 • Kritisk sykdom (respirasjonssvikt, sjokk, multiorgan dysfunksjon): 5%
 • Dødelighet på 2,3%. Ingen dødsfall blant ikke-kritiske tilfeller.

Risikofaktorer for alvorlig sykdom

Noen sykdommer og tilstander øker risikoen for et alvorlig forløp og død etter smitte med koronaviruset SARS-CoV-2. Følgende tilstander er koblet til et mer alvorlig forløp:

 • Hjerte-kar-sykdommer
 • Diabetes mellitus
 • Høyt blodtrykk
 • Kronisk lungesykdom
 • Kreft
 • Kronisk nyresykdom
 • Fedme
 • Røyking

Langtidssymptomer korona

Det tar rundt to uker å bli frisk fra en mild infeksjon, og tre til seks uker for et mer alvorlig forløp. Men bedringen avhenger også av alder og andre sykdommer.

Data fra Italia og USA hos COVID-19 pasienter som har vært innlagt på sykehus med et alvorlig forløp, viser at de vanligste vedvarende symptomene etter smitte er:

 • Trøtthet
 • Tung pust/åndenød
 • Leddsmerter
 • Brystsmerter

Personer med et mildere sykdomsforløp kan også ha symptomer i etterkant. De vanligste symptomene som kan vedvare i over 14-21 dager er hoste og trøtthet.

Koronasymptomer hos barn og ungdom

Barn og unge kan også smittes av COVID-19, men har mindre risiko for å bli alvorlig syke. Barn og ungdom bør følge de samme retningslinjene for karantene og isolasjon som resten av befolkningen, dersom de har vært utsatt for smitte eller viser symptomer. Spesielt kontakt med eldre eller andre som har økt risiko for alvorlig sykdom bør unngås.

Barn får i hovedsak milde og kortvarige symptomer på korona, og plagene minner ofte om andre luftveisinfeksjoner. De vanligste symptomene hos barn er sår hals, feber og hoste. Andre symptomer sett hos barn er diaré, kvalme, oppkast, slapphet, snørr og rennende nese, hodepine, magesmerter og kortpustethet. 

Ungdom som ikke er vaksinerte opplever generelt sett flere og kraftigere symptomer ved koronasmitte enn barn, og uvaksinert ungdom smitter andre i større grad. Symptomene er ofte de samme som for voksne personer. 

Når skal barn og ungdom med luftveisinfeksjoner holdes hjemme fra barnehage og skole?

Det oppfordres til å følge de til enhver tid gjeldende retningslinjer til barnets barnehage eller skole.

Koronaviruset smitter lettere tidlig i et sykdomsforløp. Ved nyoppståtte luftveisinfeksjoner og nedsatt allmenntilstand bør derfor barn og unge på generelt grunnlag holdes hjemme til allmenntilstanden er bra igjen. Barn med kun snørr og/eller rennende nese uten andre tegn på luftveisinfeksjon eller annen sykdom, kan likevel gå i barnehage eller på skolen.  

Barn kan vende tilbake til barnehage eller skole med restsymptomer, så lenge formen og allmenntilstanden er god.

Les mer på Folkehelseinstituttets sider her.

COVID-19 hos barn med kroniske sykdommer:

I foreløpige data fra Italia, Kina og USA ser det også ut til at barn med kroniske sykdommer og/eller redusert immunforsvar også har svært lav risiko for alvorlig sykdom.

Kawasaki-lignende sykdom:

En sjelden multisystem inflammatorisk sykdom (Kawasaki-lignende sykdom) er rapportert oppstått hos barn i flere land, og en del av disse barna har også vært smittet med COVID-19. Sykdommen er også sett hos barn uten COVID-19, så sammenhengen er usikker. Sykdommen knyttes til en overreaksjon i immunsystemet samtidig med eller etter en infeksjon. Situasjonen følges nøye internasjonalt. Lege bør kontaktes dersom barn har feber og dårlig allmenntilstand.

Koronasymptomer hos gravide

Symptomene på korona hos gravide er de samme som for resten av befolkningen. I foreløpige studier ser det ut til at friske gravide kvinner ikke har høyere risiko enn andre kvinner i samme aldersgruppe for alvorlig forløp av COVID-19. Det er ikke sett en økning i spontanabort eller tidlig fødsel med COVID-19. Man har sett noen tilfeller med alvorlig sykdom hos gravide, men en del av tilfellene har hatt andre risikofaktorer. Gravide med kjente risikofaktorer for alvorlig forløp av COVID-19, som diabetes (oppstått før svangerskapet), hjerte- og karsykdom og/eller fedme, kan ha økt risiko for alvorlig forløp slik som andre med disse risikofaktorene.

Les mer om gravide og korona hos Folkehelseinstituttet.


Kilder: Folkehelseinstituttet, World Health Organization, UptoDate.com

Les mer: