Helse

Søvnproblemer

De fleste av oss opplever noen våkennetter en gang i blant. Cirka 10 % av den voksne befolkningen har derimot søvnproblemer over lengre tid. Søvnproblemer kan gå utover både humøret og livskvaliteten. Årsaken til søvnproblemene kan for eksempel være stress, bekymringer, sykdom eller bruk av medisiner.

Søvnproblemer

Hva er søvnproblemer?

Søvnproblemer (insomni) vil si at man har:

 • problemer med å sovne og/eller
 • flere oppvåkninger i løpet av natten og/eller
 • for tidlig morgenoppvåkning og/eller
 • at man ikke føler seg uthvilt når man våkner

Fra tid til annen sliter cirka en tredjedel av befolkningen med søvnproblemer. Det er flere kvinner enn menn som har søvnproblemer, og forekomsten øker med alderen både hos menn og kvinner. Voksne sover i gjennomsnitt 7-7,5 timer per natt, med variasjoner fra 6-9 timer.

Årsaker til søvnproblemer

Det kan være mange forskjellige årsaker til at man får problemer med søvnen. Kortvarige søvnproblemer har som regel en åpenbar årsak, mens det ved langvarige søvnproblemer kan være vanskeligere å finne årsaken.

Søvnforstyrrelser forekommer oftere i perioder med mye stress, personlige problemer og bekymringer. Andre årsaker kan være angst, depresjon, stoffskiftesykdom og smertetilstander.

Symptomer på søvnproblemer

 • Trøtt og uopplagt
 • Humørsvingninger
 • Redusert konsentrasjonsevne
 • Nedsatt arbeidsevne
 • Nedsatt livskvalitet

Gode råd for bedre søvn

 • Innarbeid en regelmessig rytme for når du står opp og legger
  deg. Stå opp til omtrent samme tid hver dag, selv om du har
  sovet lite
 • Unngå å sove om dagen. Trenger du en middagslur,
  begrens den til 20 minutter
 • Få minst en halvtimes dagslys hver dag. Bruk av lyslampe
  kan være et alternativ
 • Mosjoner regelmessig, men unngå hard fysisk aktivitet de
  siste timene før du skal legge deg
 • Sørg for å være passe mett ved leggetid
 • Unngå kaffe, te og cola på kveldstid
 • Stump røyken! Røyk uansett ikke før du legger deg, fordi
  røyking øker pulsen og gjør kroppen urolig
 • Ikke bruk alkohol som sovemiddel. Alkohol kan gjøre at
  du faller lettere i søvn, men gir ofte urolig søvn med mange
  oppvåkninger
 • La være å se på klokka hvis du våkner om natten. Må du stå
  opp for å tisse, unngå å stirre på sterkt lys. Ikke begynn
  med andre gjøremål, og kom deg tilbake under dyna før du
  rekker å våkne helt
 • Lær deg avspenningsteknikker. Bruk dem når du skal sove
  og hvis du våkner om natten
 • Stå opp igjen om du ikke har sovnet innen 30 minutter
 • Sørg for mørke, ro og moderat temperatur på soverommet.
  Bruk eventuelt en maske over øynene og ørepropper i ørene
 • Bruk soverommet til å sove i, ikke som arbeidsrom eller TV- rom
 • Ved problemer med snorking kan snorkeplaster eller snorkespray
  forsøkes. Disse åpner nesen og/eller svelget slik at
  snorkingen kan reduseres/elimineres

Behandling av søvnproblemer

Søvnproblemer kan behandles både med og uten medisiner, og man forsøker å finne ut om det er en bakenforliggende årsak. Ofte forsøker man behandlingsformer uten medisiner først, som for eksempel avspenningsøvelser, lysbehandling, søvnrestriksjoner hvor man reduserer tiden i sengen til den man faktisk sover og såkalt søvnstimulering som tar sikte på å gjenopprette en positiv sammenheng mellom seng og søvn.

I perioder kan det være nødvendig å bruke sovemedisiner. Sovemedisin kan være til god hjelp ved forbigående søvnproblemer, men virkningen vil avta etter noen dager til få ukers bruk. Sovemedisiner virker også vanedannende. Det er derfor anbefalt å kun bruke sovemedisiner for en kort periode.

Det finnes også tradisjonelle plantebaserte legemidler som har lang tradisjon i folkemedisinen som søvnfremmende, avstressende og beroligende middel. 

Når bør du kontakte lege?

Ved langvarige søvnproblemer (over 3 uker)

 • Hvis du ufrivillig sovner flere ganger på dagtid
 • Hvis du bruker sovemedisin, men likevel ikke får sove
 • Hvis du tror søvnproblemene skyldes medisiner du bruker

Kilder: Statens legemiddelverk, Pasienthåndboka, helsebiblioteket.no, helse-bergen.no