Vitusapotek
Hudsykdommer og utslett

Utslett

Utslett finnes i mange former og varianter. Årsaken bak utslettet kan variere. Ikke alle utslett krever behandling, men i noen tilfeller kan det være uheldig å gå ubehandlet over tid.

Utslett
Profile Picture
Publisert: 19.04.2022
farmasøyt
Rebecca Solomon Hansen er provisorfarmasøyt og har vært ansatt hos Vitusapotek siden 2015. Hun er faglig veldig dyktig og fast skribent for vårt faglige innhold.
Sist oppdatert: 13.12.2023

Hva er utslett?

Utslett defineres som sykelige forandringer i eller på huden. Endringen kan være i form av prikker, fargeforandringer, utvekster eller hvordan huden kjennes ut. Utslett kan oppstå overalt på kroppen. Det kan komme sammen med andre symptomer eller alene. Eksantem er en annen betegnelse for utslett.

Årsaker til utslett?

Det finnes mange ulike bakenforliggende årsaker til at utslett oppstår. Noen utslett er symptom på kroniske hudsykdommer, mens andre utslett er resultat av akutte sykdommer og infeksjoner. Det er ikke alltid kjent hva som er årsaken til at man får visse hudsykdommer, og i flere tilfeller tror man at det er flere faktorer som spiller inn.

Ulike årsaker til utslett:

 • Bakterier. Bakterier er en naturlig del av hudens normalflora. Likevel kan bakterier i noen tilfeller føre til infeksjon i huden, som kan vise seg som utslett. Brennkopper og borreliose er eksempler på bakterielle infeksjoner som gir utslett.
 • Parasitter og insekter. Insektbitt og -stikk kan gi utslett i varierende grad. Noen reagerer sterkere på insekter enn andre. Skabb gir også utslett, og i tillegg intens kløe.
 • Virus. Virusinfeksjoner er en vanlig årsak til utslett, spesielt blant barn. Vannkopper, mollusker, vorter, og herpes simplex er typiske eksempler.
 • Sopp. Infeksjon med sopp kan dukke opp på ulike steder av kroppen, og eksempler er ringorm, fotsopp, og vanlig hudsopp. Fuktige omgivelser øker gjerne risikoen for soppinfeksjon.
 • Kreft. Hudkreft kan komme til uttrykk som utslett. Denne typen utslett finnes gjerne i ansiktet fordi ansiktet er utsatt for påkjenninger som sol, vind og vær.
 • Allergi. Kan gi kontakteksem som følge av at huden reagerer på stoffer man er allergisk mot der hvor man har blitt utsatt for allergenet.
 • Legemidler. Utslett kan være bivirkninger av legemidler. Da er utslettet ofte symmetrisk og kløende. Det kan være vanskelig å vite om legemiddel er skyld i utslett da det kan oppstå alt fra én til flere uker etter legemiddeleksponering. Hvis utslettet kommer som følge av en allergisk reaksjon på legemiddelet, så kan det dukke opp etter bare noen minutter. Legemiddelutløste utslett kan også variere veldig i utseendet og form. Penicilliner er den legemiddelgruppen som oftest fører til utslett, men en rekke andre legemidler kan også gi utslett.
 • Ytre påkjenninger. Påkjenninger utenifra som fuktighet, sol, kulde, varme, og generelt irriterende stoffer kan være årsak til utslett. Eksempler på utslett som kan skyldes ytre faktorer kan være kontakteksem, kuldeeksem, soleksem, solar keratose, bleieutslett og varmeutslett.
 • Andre årsaker. Det er ikke alltid man vet årsaken bak hudsykdommer som gir utslett. I flere tilfeller er det flere grunner som står bak. Atopisk eksem, akne, seboreisk eksem, psoriasis, pityriasis rosea, nummulært eksem, og rosacea er eksempler på slike hudsykdommer.

Varianter av utslett

 • Dermatitt. Rødt og hissig utslett.
 • Lichen. Huden kan oppleves stiv, med skjellignende overflate.
 • Tumor. Svulst, utvekst.
 • Nevi. Føflekker. Mørkere enn huden rundt, grunnet pigment.
 • Erytem. Utslett hvor huden er farget rød, og som ofte kan dekke et større område av huden.
 • Makel. Små, ofte rød utslettsflekker som ikke er hevet over huden.
 • Papler. Små, ofte rød utslettsflekker hevet over huden.
 • Pustler. Små hevelser med puss.
 • Bulla. Større blemmer fylt med væske.
 • Vesikler. Mindre blemmer med klar væske.
 • Urtica. Rødt, uregelmessig utslett som kommer og går raskt, hvor enkelte deler av utslettet hever seg over huden.
 • Noduli. Knuter i huden.
 • Folikulitt. Ømme, rød, pussfylte kuler som stammer fra betennelser i hårkjertler.

Utslett kategorisert etter typisk område på kroppen

Vanlige utslett hos barn

Utslett er vanlig hos barn. De fleste utslett barn har er helt ufarlige, men om allmenntilstanden til barnet er påvirket, kan det lønne seg å kontakte helsepersonell for eventuell utredning og behandling.

Typiske barneutslett:

Behandling ved utslett

Noen utslett krever ingen behandling, og vil gå over av seg selv. Andre utslett er derimot viktig å behandle. Både fordi de kan oppleves som veldig plagsomme, og fordi de ikke går over uten behandling. Noen utslett kan også være smittsomme, og uten behandling vil man kunne smitte andre.

Skabb er et eksempel på utslett som må behandles med egne kremer eller linimenter som dreper skabben. Se behandling for skabb her.  

Ved bakterielle infeksjoner kan det være aktuelt å behandle med antibakterielle salver og linimenter, eventuelt antibiotika i alvorlige tilfeller.

Borreliose fra flåttbitt er et eksempel på en bakterieinfeksjon som må behandles med antibiotika.

Soppinfeksjoner kan behandles med lokalvirkende soppdrepende midler.

Flere av virusinfeksjonene som gir utslett går over av seg selv, men for eksempel herpes simplex kan behandles med antiviral salve tidlig i forløpet. Vorter og mollusker kan fryses og eventuelt etses bort med lokalvirkende midler, men disse typene utslett vil gå over av seg selv med tid uavhengig av behandling.

Flere kroniske hudsykdommer som gir utslett behandles blant annet med lokale kortisonkremer og -salver som demper betennelse. Ulike typer eksem og psoriasis er eksempler. Her er det også svært viktig med god fuktighetskrem for å styrke og pleie huden. Ved mistanke om perioral dermatitt, en type utslett som ofte er rundt munnen, er det viktig å ikke forsøke med kortisonkremer og -salver da det kan forverre utslettet.

Gode råd

 • Ved kløende utslett kan det være lurt å smøre med fuktighetsgivende krem.
 • Om utslett følges av kløe, bør man unngå å klø så godt man kan. Ved å klø på utslettet kan nemlig huden bli ytterligere irritert, som igjen kan føre til mer kløe.
 • Man bør unngå å smøre utslett med sterke, parfymerte såper og kremer da det kan forverre utslettet ved å irritere huden.
 • Om man merker at man får utslett som følge av ytre påvirkninger, enten grunnet allergi, eller irritasjon av huden, bør man unngå disse så godt man kan.
 • Unngå fuktig hud mellom tærne og steder hvor hud møter hud, da fuktig hud kan øke risiko for soppinfeksjoner.

Når bør du kontakte lege ved utslett?

Hvis du eller barnet ditt får utslett som plager deg, eller som gjør deg bekymret og usikker, bør du kontakte lege. Både for å få stilt riktig diagnose, men også for å sørge for korrekt behandling.

Om man mistenker at man har fått utslett grunnet et legemiddel, bør man kontakte lege for å vurdere om en bør stoppe med legemiddelet, og finne alternativ behandling eventuelt.
 

Kilder: Store norske leksikon, Norsk helseinformatikk, HelseNorge, Legevakthåndboken.

Les mer: